Bồ tát địa tạng vương bồ tát là ai, địa tạng vương bồ tát là ai

-

Ngoài Quan Thế Âm Bồ Tát, bạn có biết cũng có những vị bồ tát rất thiêng khác trong đó có Bồ Tát Địa Tạng. Ngài là ai? Sự tích về Bồ Tát Địa tạng như thế nào? Hay ý nghĩa cũng như ngày xin vía của Ngài vào ngày nào? Bài viết sau đây sẽ rất có ích nếu bạn muốn trả lời những câu hỏi trên về Địa Tạng Bồ Tát.

Bạn đang xem: Địa tạng vương bồ tát là ai


1. Bồ Tát Địa tạng là ai?

Địa Tạng Bồ Tát là vị Phật với lời phát độ nguyện sẽ cứu độ cho tất cả chúng sanh trong lục đạo luân hồi vào thời kỳ sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật nhập Niết bàn cho đến khi Bồ Tát Di Lặc hạ sinh. Theo phiên âm thì Địa là dày chắc, Tạng là đủ chứa và Địa Tạng tức là sâu dày, đủ chứa muôn vàn khổ đau của chúng sinh linh chốn Địa Ngục. Địa là dày chắc, Tạng là chứa đủ. Địa Tạng chính là sâu dày, đủ chứa muôn vàn khổ đau của sinh linh trên trái đất. Địa Tạng Bồ Tát nguyện sẽ không chứng Phật quả nếu địa ngục chưa trở nên trống rỗng. Xuất phát từ lời nguyện độ ấy nên vì vậy mà Địa Tạng Vương Bồ Tát còn được xem như là vị Bồ Tát của chúng sinh dưới địa ngục hay là giáo chủ của cõi U Minh – nơi đầy rẫy những chúng sinh tạo ác nghiệp chưa được siêu thoát đến cảnh giới an lành.

Bồ tát Địa Tạng là một trong những vị Bồ tát được Phật giáo Đông Á tôn sùng và được mô tả như một tỳ kheo của phương Đông. Ngài Địa Tạng Vương Bồ tát là một trong sáu vị bồ tát của Phật giáo Đại thừa, bao gồm Quan Thế Âm Bồ tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ tát, Di Lặc Bồ Tát và Ngài.

2. Hình tượng Địa Tạng Vương Bồ tát:

Bồ tát Địa Tạng thường được mô tả với hình tượng từ bi, đầu đội mão tỳ lư, có vầng sáng hào quang trên đầu. Ngài đứng trên tòa sen hoặc ngồi trên tòa sen do Đề Thính (một con chó, linh thú của Ngài) đỡ lấy. Tùy khí của Ngài thường được cầm trên tay trái, là viên ngọc Như Ý, tượng trưng cho ánh sáng xua tan bóng đêm hắc ám, còn tay phải Ngài cầm tích trượng là vật để mở cửa địa ngục.

Một số tranh tượng ở Việt Nam và Trung Quốc thì khắc họa hình tượng Địa Tạng Vương Bồ tát mặc áo cà sa màu đỏ, đội mũ thất phật (hình ảnh của tu sĩ Phật giáo Bắc truyền). Hình tượng nhân vật Đường Tam Tạng (Đường Tăng) trong Tây Du Ký rất giống với hình tượng của Địa Tạng Vương Bồ tát.

Ở Nhật Bản, Địa Tạng Bồ tát được tôn thờ là vị Bồ tát hộ mệnh cho trẻ em và bảo vệ các bào thai chết em, các vong linh của trẻ em nên hình tượng khắc họa khuôn mặt Ngài rất ngây thơ, hồn nhiên trông như trẻ em thậm chí có những tranh tượng miêu tat Ngài tay bồng một em bé, dưới chân có vài ba em bé khác đang níu thiền trượng và Tăng bào của Ngài.

3. Sự tích và ý nghĩa của Bồ Tát Địa Tạng:

3.1. Sự tích gắn với tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng:

Theo Kinh Địa Tạng Bồ tát thì Địa Tạng Bồ Tát có bốn tiền thân ứng với bốn đại nguyện của Người như sau:

Trưởng giả

Trong vô lượng kiếp trước, Ngài vốn là một vị Trưởng giả, nhờ duyên phước của mình nên đã được chiêm ngưỡng và nhận được sự chỉ dạy của Đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Từ đó, Ngài đã phát nguyện rằng từ nay đến đời vị lai, trong sáu đường chúng sinh tội khổ mà bày giảng nhiều phương tiện để họ được giải thoát rồi mới chứng thành Phật quả.

Người nữ của dòng dõi Bà la môn


Trong vô lượng kiếp trước, ở thời đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, Ngài là một người nữ của dòng dõi Bà la môn.Trái ngang thay, mẹ của cô lại là người đã tạo nhiều ác nghiệp, tuyệt nhiên chẳng tin vào nhân quả nên khi chết đã bị đọa vào địa ngục. Với tấm lòng hiếu thảo của mình, cô đã làm vô lượng điều lành để đem những công đức này hồi hướng cho mẹ mình và cầu nguyện Đức Phật cứu giúp. Đức Phật cho cô biết rằng mẹ cô đã thoát khỏi địa ngục và được vãng sanh về cõi trời. Cô đã phát nguyện với đức Phật rằng nguyện từ nay đến đời vị lai, với những chúng anh mắc phải tội khổ, cô sẽ lập ra nhiều phương chước để họ được giải thoát.

Vị vua rất yêu thương dân chúng của mình

Trong hằng hà sa số kiếp trước, thời đức Phật Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai, Địa Tạng Bồ Tát vốn là một vị vua rất yêu thương dân chúng của mình. Thế nhưng chúng sanh lúc bấy giờ đã tạo rất nhiều ác nghiệp. Thế nên Ngài đã phát nguyện với đức Phật rằng nếu Ngài không độ hết những kẻ tội khổ làm điều an vui được chứng quả Bồ đề thì Ngài nguyện không thành Phật.

Hiếu nữ có nhiều phước đức tên gọi Quang Mục

Trong vô lượng kiếp trước, ở thời đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai, Địa Tạng Bồ tát là một hiếu nữ có nhiều phước đức tên gọi Quang Mục. Thê nhưng mẹ của Quang Mục là người độc ác, đã tạo vô số ác nghiệp nên khi mạng chung, bà đã bị đọa vào địa ngục. Sau khi nàng Quang Mục biết được mẹ mình đang chịu khổ nơi địa ngục thì đã vâng theo lời dạy của một vị La Hán, nàng phát tâm đắp vẽ sơn thếp hình ảnh của Đức Phật và thành tâm xưng niệm danh hiệu của Phật để cầu nguyện, nhờ cứu độ mẹ mình.

Sau đó mẹ nàng đã thoát khỏi cảnh địa ngục và thác sanh vào cõi người nhưng quả báo sinh ra vào nhà nghèo hèn, hạ tiện và bị chết yểu là k tránh khỏi. Với lòng hiếu nghĩa của mình, Ngài Địa Tạng Bồ tát lúc này là Quang Mục đã phát nguyện với đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai rằng từ nay đến muôn nghìn kiếp sau, Ngài nguyện cứu vớt những chung sanh chịu tội khổ ở địa ngục cùng ba ác đạo cho đến khi tất cả đều thoát khỏi chốn đạo ác trở thành Phật thì Ngài mới thành bậc Chánh Giác.

3.2. Ý nghĩa của việc thờ tôn tượng Địa Tạng Bồ tát:

Nếu những thiện nam tín nữ nào chi tâm quy y, chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường, tô vẽ hình tượng Địa Tạng Vương Bồ tát trong hiện tại sẽ được tiêu trừ bệnh tật, các tội chướng, tiêu trừ tai họa, có thể thoát khỏi hiểm nguy, được quỷ thần hộ về. Người thành tâm tụng niệm danh xưng của Địa Tạng Bồ tát cũng được trí huệ to lớn, mau chóng hoàn thành ước nguyện.

Những người không thể siêu thoát vì bất kể điều gì đó thì sẽ đến và được ngài hóa kiếp bằng những hành động có ích cho xã hội, cho người khác.

Những người thờ phụng Địa Tạng Bồ Tát, khi hiểu về sự tích câu chuyện của ngài khi cứu mẹ thì bất giác cũng sẽ có lòng biết ơn, thành kính với chijhs cha mẹ mình. Trong lòng tự nhiên sẽ nảy sinh ý niệm, ước ao được làm tròn đạo hiếu và sẽ tự giác thành kính tự nguyện đảnh lễ Địa Tạng Bồ tát . Bởi Ngài là biểu trưng cho tinh thần hiếu đạo, công đức của Ngài sâu như biển cả, rộng như hư không.

Những chúng sinh nào niệm danh hiệu Địa Tạng, niệm kinh Địa Tạng, hồi hướng cho người thân của mình sẽ giúp họ tiếp cận được thiện tri thức, gieo nhân thiện, biết rõ nhân quả, biết hối hận biết tội lỗi. Dựa vào thần lực của Địa Tạng Bồ tát và công đức bản thân mà thoát khỏi nỗi khổ nơi địa ngục, không bị lưu lạc vào ác đạo, sớm tái sanh ở cõi Trời, cõi người.


4. Ngày xin vía Địa Tạng Bồ Tát 

Ngày vía Bồ Tát Địa tạng hàng năm là ngày 30/7 (Âm lịch). Trong ngày này, các Phật tử gần xa thường cùng nhau niệm kinh Địa Tạng và bày tỏ lòng kính trọng đối với Địa Tạng Vương Bồ Tát, làm việc thiện như phóng sinh, ăn chay, bố thí, tổ chức các buổi lễ thuyết giảng Phật pháp,…. Việc này sẽ giúp các Phật tử tránh xa được khổ đau, làm thiện tích đức, trời rồng hộ niệm, quả thành ngày càng lớn, có thể thoát khỏi dịch bệnh, đơn đau, người thấy cung kính, quỷ thần hộ trì vượt mọi gian nguy.

5. Một số lưu ý khi thờ tôn tượng Địa Tạng Vương Bồ tát

Việc thờ tôn tượng Địa Tạng Bồ tát, thành tâm dâng lễ, cúng dường Ngài có thể mang lại cho chúng ta phước báu dài lâu, to lớn. Khi thờ tượng Ngài tại gia thì gia chủ cần lưu ý một số vấn đề sau đây:

– Tượng Bồ Tát Địa Tạng có thể được thờ độc tôn hoặc thờ trong bộ Ta Bà Tam Thánh (gồm Phật Thích Ca Mâu Ni, Quán Thế Âm Bồ tát và Địa Tạng Vương Bồ tát). Khi chọn tượng Ngài nên tỉ mỉ quan sát, thỉnh những tôn tượng có bố cục hợp lý, tính thẩm mỹ cao, tránh chọn những tượng môi chum, mày cau, không có thần thái từ bi hỷ xả

– Nếu thờ cả tượng Phật thì tượng Phật đặt ở vị trí cao nhất rồi đến tượng Địa Tạng Bồ Tát. Bàn thờ Phật nên đặt ở vị trí trung tâm của ngôi nhà, đối diện với hướng đi chính để phát huy tối tác dụng cảm hóa an lạc, bàn thờ Phật nên cao hơn đầu gia chủ.

– Với những nhà phố, đặt tượng Phật ở phòng cao nhất, đối diện ban công, không có không gian khác đè lên. Tránh đặt bàn thờ ở nơi đông người, nơi ăn uống, thường xuyên tiếp khách, cười đùa, nói chuyện. Không đặt bàn thờ hướng về phía nhà vệ sinh, nhà bếp, phòng ngủ hay chân cầu thang.

– Trước khi thỉnh, nên chuẩn bị bàn thờ Phật chu đáo, trang nghiêm, đầy đủ những đồ dùng cần thiết như bình hoa, đĩa quả, lư hương, đôi đèn thờ, chén nước sạch.

– Những vật phẩm nhanh hỏng như hoa, hoa quả nên nược thay thường xuyên. Nếu trái cây sử dụng được thì hãy dùng hoặc đem cho biếu , không vứt đi trừ trường hợp trái cây đã bị hỏng.

– Nên dâng mâm cỗ vào những ngày như mùng 1, 15, các ngày lễ lớn của nhà Phật và ngày 30/7 âm lịch (ngày vía của Địa Tạng Bồ tát)

Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai? Ngài là nam hay nữ? Ý nghĩa cuộc đời của Người như thế nào? Tất cả câu trả lời sẽ được giải đáp thông qua bài viết sau.

Xem thêm: Ngoại Tệ Mạnh Là Gì ? Định Nghĩa Đồng Tiền Mạnh Là Gì


Địa Tạng Vương Bồ Tát được mệnh danh là một vị Bồ Tát cứu độ cho chúng sinh. Chắc hẳn có nhiều người thắc mắc rằng Ngài đã phải trải qua những gì để trở thành Bồ Tát? Ý nghĩa của việc thỉnh tượng của Ngài là như thế nào? Hãy cùng Lôi Phong theo dõi bài viết sau để có câu trả lời nhé.


via GIPHY

1. Đôi nét giới thiệu về Địa Tạng Vương Bồ Tát

Theo Phật Giáo Đông Á, Địa Tạng Vương Bồ Tát là một trong những vị Bồ Tát được nhiều người biết đến và tôn thờ. Ngài là người cứu độ cho tất cả chúng sinh ở trong lục đạo luân hồi vào thời kỳ sau khi mà Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn và cho tới khi Bồ Tát Di Lặc hạ sinh. Địa Tạng Vương nguyện sẽ không chứng Phật quả nếu như dưới địa ngục vẫn chưa trống rỗng. Do đó Ngài còn được mệnh danh là một Bồ Tát của chúng sinh khi ở dưới địa ngục hay còn được xem là giáo chủ của cõi U Minh.

Nếu xét theo văn hóa tại Nhật Bản, Địa Tạng Vương được xem như là bùa hộ mệnh của trẻ em. Ngài sẽ bảo vệ cho mọi vong linh của trẻ em hay bảo vệ cho những bào thai được xem là yếu ớt nhất. Địa Tạng Vương xuất hiện sẽ giúp an ủi và giảng giải cho các trẻ em, tạo công đức để trẻ em bước qua sông và được đầu thai thành kiếp khác.

*

Địa Tạng Vương Bồ Tát là người cứu độ cho chúng sanh trong lục đạo luân hồi

Cùng xem video sau để cảm nhận sâu sắc hơn về tư tưởng của Địa Tạng Vương Bồ Tát:

2. Sự tích về cuộc đời Địa Tạng Vương Bồ Tát

Địa Tạng Vương bồ tát là một trong sáu vị Bồ tát quan trọng của Phật Giáo Đại Thừa. Năm vị còn lại gồm Quán Thế Âm Bồ tát, Đại Thế Chí Bồ tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Phổ Hiền Bồ tát và Di Lặc Bồ tát. Trong các tài liệu Phật giáo có đoạn viết rằng, khi Đức Phật Thích Ca ở cung Trời Đao Lợi, Ngài đã ân cần dặn Ngài Địa Tạng rằng sau khi Ngài viên tịch đến khi Phật Di Lặc giáng sanh thì Ngài Địa Tạng phải đảm nhận trọng trách độ hóa chúng sinh của thế giới Ta Bà. Địa Tạng Bồ Tát đã cam kết sẽ vì chúng sinh trong lục đạo mà hết sức độ hoá, giải thoát hết họ.

Về tiền thân của Ngài Địa Tạng, theo Kinh Địa Tạng Bồ tát thì Ngài có bốn tiền thân.

Trong vô lượng kiếp trước, Ngài là một vị Trưởng giả, được Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai chỉ dạy, Ngài đã phát lời nguyện rằng sẽ vì chúng sanh trong lục đạo bày giảng nhiều phương tiện để họ thoát khỏi khổ nạn rồi mới chứng thành Phật quả.Ở thời đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, Ngài là một người nữ thuộc dòng dõi Bà La Môn. Mẹ cô là một người đã tạo nhiều ác nghiệp, không tin vào nhân quả nên sau khi chết bị đoạ vào địa ngục. Để giải tìm đường giải thoát cho mẹ, cô đã làm vô số điều lành, đem công đức hồi hướng cho mẹ và mong được sự giúp đỡ của Đức Phật. Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai cho biết mẹ cô đã được thoát khỏi cảnh khổ nơi địa ngục và vãng sanh về cõi trời.Ở thời Phật Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai, Ngài Địa Tạng Vương vốn là một vị vua hết mực yêu thương dân chúng. Ngài đã phát nguyện rằng Ngài sẽ độ hết những kẻ tội khổ được chứng quả Bồ đề nếu không nguyện không thành Phật.Ở thời Phật Liên Hoa Mục Như Lai, Ngài là một hiếu nữ có tên là Quang mục. Mẹ nàng Quang Mục là người rất ác, đã tạo vô số ác nghiệp nên bà bị đọa vào địa ngục. Sau khi nàng biết mẹ mình đang chịu khổ ở địa ngục, nhờ phúc duyên cúng dường một vị A La Hán, nàng đã vâng theo lời dạy mà phát tâm đắp vẽ sơn thếp hình ảnh Đức Phật Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai và thành tâm tụng niệm danh hiệu Phật để nhờ cứu độ mẹ mình.Phật cho biết rằng mẹ nàng đã thoát khỏi cảnh địa ngục, được thác sanh vào nhà một đầy tớ trong nhà nàng và còn chịu quả báo là sinh vào nhà nghèo hèn, hạ tiện, bị chết yểu… Vì lòng hiếu thảo, thương mẹ và lòng thương với chúng sinh, nàng Quang Mục đã phát nguyện cứu vớt chúng sinh thoát khỏi ba ác đạo và cảnh khổ ở địa ngục đến khi tất cả đều thoát khỏi cảnh khổ trở thành Phật thì Ngài mới thành Phật.

*

*

3. Tìm hiểu chi tiết về tiền thân và đại nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát

Địa Tạng Vương Bồ Tát có 4 tiền thân ứng với 4 đại nguyện. Thông tin chi tiết của từng tiền thân của Ngài đó là:

3.1. Ngài là một Trưởng giả

Trong vô lượng kiếp trước, Địa Tạng Vương có tiền thân là một vị Trưởng Giả. Với phước duyên tốt, Ngài đã được đảnh lễ và được Đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai nhận làm đệ tử và chỉ dạy.

Khi là một Trưởng giả, ngài đã có đại nguyện đó là cho tới đời vị lai, ngài sẽ hy sinh vì tất cả chúng sinh lầm than, đau khổ. Ngài trực tiếp giảng dạy với nhiều cách khác nhau hy vọng chúng sanh sẽ được giải thoát. Sau khi đại nguyện này thành hiện thực Ngài sẽ được chứng thành Phật Quả.

*

Tiền thân của Địa Tạng Vương đó là một trưởng giả

3.2. Ngài là một nữ nhân

Ở thời đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, Tiền thân của Địa Tạng Vương còn được biết tới là một nữ nhân thuộc vào dòng dõi của bà La Môn. Nữ nhân này là người mang nhiều phức đức và sự oai lực. Thế nhưng mẹ của nữ nhân vì không tin tưởng vào luật nhân quả nên bà đã gây ra nhiều ác nghiệp và lúc chết đã bị đày xuống địa ngục.

Để bày tỏ được sự hiếu thảo của mình, người nữ nhân này đã mang hết điều lành của mình và làm công đức nhằm hồi hướng cho mẹ. Cô cũng đã không quên cầu nguyện cho Đức Phật có thể cứu được mẹ mình. Nhờ vào tấm lòng thành kính và các công đức đó, Phật Giác Hoa Định Tự Tại cũng đã báo cho nữ nhân này biết rằng mẹ cô đã thoát được khỏi cảnh địa ngục và hiện đã vãng sanh để về với cõi trời.

Khi là nữ nhân, đại nguyện của Địa Tạng Vương đó là cô nguyện hy sinh vì những chúng sanh đã mắc tội lỗi để lập ra nhiều phương chước giúp cho các chúng sanh có thể được giải thoát.

*

3.3. Ngài là một thiếu nữ Quang Mục

Theo đời đức Phật Liên Hoa Mục Như Lại, tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là một thiếu nữ và có tên là Quang Mục. Cô là một con người hiền lành và có nhiều phước đức. Mẹ của cô lại là người hay làm những việc ác nên sau khi bà mất đã bị đày xuống địa ngục.

Thiếu nữ Quang Mục rất thương và nhớ mẹ. Do đó để bày tỏ được tấm lòng hiếu thảo của mình cô đã không ngừng tạo ra những công đức để hồi hướng cho mẹ của mình. Một vị A La Hán cũng đã cho cô biết rằng mẹ của cô đã được thoát ra khỏi địa ngục và được sinh vào cõi người. Tuy nhiên bởi mẹ của cô làm quá nhiều điều ác nên khi sinh vào cõi ngườivẫn phải chịu quả báo và phải bị sinh ra trong một gia đình nghèo khó, hèn nhục hoặc chết yểu.

Đại nguyện của Địa Tạng Vương khi là thiếu nữ Quang Mục đó là phát nguyện cứu vớt cho chúng sinh đến trăm nghìn muôn ức kiếp. Ngài nguyện có thể đưa những chúng sanh đang bị đày ở địa ngục được thoát ra khỏi chốn ác đạo. Cô nguyện khi nào những chúng sanh mắc tội quả báo thành phật cả rồi thì mới thành bậc Chánh Giác.

3.4. Ngài là một vị vua

Địa Tạng Vương Bồ Tát còn là một vị vua và đây là vua thuộc vào thời Đức Phật Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai. Vị vua này có một tấm lòng nhân ái, luôn yêu thương và giúp đỡ dân chúng… Chúng sanh ở thời vị vua này lại tạo ra rất nhiều ác nghiệp nên ngài đã phát đại nguyện đến với Đức Phật đó là nguyện cho những kẻ tội khổ đều có được sự an vui.

*

Ở nhiều kiếp trước Địa Tạng Vương là vị vua nhân ái luôn yêu thương dân chúng

4. Địa Tạng Vương Bồ Tát cưỡi trên linh thú nào?

Đề
Thính là một con chó luôn theo suốt Địa Tạng Vương Bồ Tát từ lâu đời nay. Cho tới khi được trở thành Phật thì ngài vẫn luôn cưỡi trên lưng của nó và được xem như lĩnh thú hỗ trợ đắc lực cho Địa Tạng Vương trong việc cứu độ chúng sinh.

Đề
Thính được miêu tả rất mạnh mẽ. Trước khi được trở thành linh thú cho Địa Tạng Vương thì nó có khả năng nghe được mọi điều xung quanh và biết được đó là điều thật, giả, tốt xấu ra sao. Nó sẽ giúp cho Địa Tạng Vương có thể dễ dàng hơn khi phân biệt các điều tốt xấu.

*

Địa Tạng Vương Bồ Tát cưỡi trên linh thú tên là Đề

5. Địa Tạng Vương Bồ Tát có phải Đường Tam Tạng không?

Có rất nhiều người vẫn luôn thắc mắc rằng Địa Tạng Vương Bồ Tát có phải là Đương Tam Tạng hay không. Đồng thời vẫn còn có nhiều người nhầm lẫn hai người này là một. Bởi hiện các bức tượng của Địa Tạng Vương và Đường Tam Tạng được khắc họa có đôi nét giống nhau và pháp danh của hai Ngài nghe cũng dễ gây nhầm lẫn.

Câu trả lời cho thắc mắc trên đó là Địa Tạng Vương Bồ Tát không phải Đường Tam Tạng. Hai vị Bồ Tát này là hoàn toàn khác nhau và cuộc đời luân trải của hai Ngài cũng không giống nhau. Địa Tạng Vương Bồ Tát có cuộc đời đã giới thiệu chi tiết ở phần trên còn với Đường Tam Tạng thì cuộc đời luân trải của ngài lại khác.

*

Địa Tạng Vương không phải là Đường Tam Tạng

Đường Tam Tạng hay còn được người đời gọi là Đường Tăng. Ngài đã phải trải qua 81 kiếp nạn cùng với các đồ đệ của mình đó là Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng và Bạch Long Mã. Ngài phải tìm đường tới Thiên Trúc, đánh đổi sinh mạng của mình để có thể thỉnh kinh Phật về quê nhà và sau mới trở thành Phật.

Bài viết trên là những thông tin có liên quan tới Địa Tạng Vương Bồ Tát mà chúng tôi muốn chia sẻ đến với các bạn. Qua đây có thể thấy được nhờ vào Địa Tạng Vương đã hy sinh hóa kiếp, hy sinh đức độ của mình mà dân chúng với có thể giảm bớt được những khổ ải, lầm than của kiếp người cũng như dưới địa ngục. Vì vậy hãy cùng tôn vinh và thờ cúng Ngài hết lòng nhé.