GIẢI SGK TOÁN LỚP 4 TRANG 142 DIỆN TÍCH HÌNH THOI SGK TOÁN 4 TRANG 142

-

Bài 1 trang 142, bài xích 2, 3 trang 143 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 4 tập 2, bài diện tích hình thoi. Tính diện tích s hình thoi biết: a) Độ dài các đường chéo cánh là 5dm với 20dm;


Bài 1 trang 142 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Tính diện tích s của: 

a) Hình thoi ABCD, biết AC = 3cm, BD = 4cm.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 trang 142 diện tích hình thoi

b) Hình thoi MNPQ, biết MP = 7cm, NQ = 4cm.

*

Lời giải:

a) diện tích hình thoi ABCD là:

( displaystyle3 imes 4 over 2 =6 left( cm^2 ight))

b) diện tích hình thoi MNPQ là :

( displaystyle7 imes 4 over 2 = 14left( cm^2 ight))

Bài 2 trang 143 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Tính diện tích hình thoi biết:

a) Độ dài các đường chéo cánh là 5dm với 20dm;

b) Độ dài những đường chéo cánh là 4m và 15dm.

Lời giải:

a) diện tích hình thoi là:

( displaystyle5 imes 20 over 2 = 50left( dm^2 ight)).

b) Đổi: (4m = 40dm)

Diện tích hình thoi là:

( displaystyle40 imes 15 over 2 = 300left( dm^2 ight))

Bài 3 trang 143 SGK Toán 4 tập 2

Câu hỏi:

Đúng ghi Đ, không đúng ghi S:

*

a) diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật.

b) diện tích s hình thoi bằng 50% diện tích hình chữ nhật.

Lời giải:

Cách 1 :

Diện tích hình thoi là: 

( displaystyle5 imes 2 over 2 = 5 ;(cm^2)) 

Diện tích hình chữ nhật là:

( displaystyle 5 imes 2 = 10 ;(cm^2)) 

Ta có: (10 : 5 = 2)

Vậy diện tích hình chữ nhật vội vàng (2) lần diện tích hình thoi, hay diện tích s hình thoi bằng ( displaystyle 1 over 2) diện tích hình chữ nhật.

Ta có kết quả như sau :

a) Ghi S vào ô trống. B) Ghi Đ vào ô trống.

Cách 2: 

Cũng có thể giải như sau :

Đường chéo AC của hình thoi bởi chiều lâu năm hình chữ nhật.

Đường chéo cánh BD của hình thoi bằng chiều rộng lớn hình chữ nhật.

Do đó diện tích của hình thoi bởi ( displaystyle 1 over 2) diện tích hình chữ nhật.

Với giải bài bác tập Toán lớp 4 trang 142, 143 diện tích s hình thoi cụ thể giúp học sinh dễ ợt xem và so sánh giải mã từ đó biết cách làm bài bác tập môn Toán lớp 4.


Giải Toán lớp 4 trang 142, 143 diện tích s hình thoi

Toán lớp 4 trang 142 bài xích 1: Tính diện tích của :

a) Hình thoi ABCD, biết: AB 3cm; BD = 4cm.

b) Hình thoi MNPQ, biết: MP = 7 cm; NQ = 4cm.

Lời giải:

a, diện tích s hình thoi ABCD là:

3×42=6(cm2)

b, diện tích hình thoi MNPQ là:

7×42=14(cm2)

Đáp số: a, 6cm2và b, 14cm2

Toán lớp 4 trang 143 bài bác 2: Tính diện tích s hình thoi, biết:

a) Độ đường chéo cánh là 5dm với 20dm;

b) Độ dài các đường chéo cánh là 4m với 15dm.

Lời giải:

a) diện tích hình thoi là :

5×202=50   dm2

b) Đổi 4m = 40 dm

Diện tích hình thoi là:

40×152=300  dm2

Đáp số: a) 50 dm2; b)300  dm2

Toán lớp 4 trang 143 bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

*

a) diện tích s hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật.      

b) diện tích hình thoi bởi 12 diện tích s hình chữ nhật.      

Lời giải:

Cách 1:

Diện tích hình thoi là: 5×22=5(cm2)

Diện tích hình chữ nhật là: 5 × 2 = 10 (cm2)

Vậy: a là câu sai; b là câu đúng (vì 5 = 10 : 2)

Cách 2:

Cũng có thể giải như sau :

Đường chéo AC của hình thoi bởi chiều dài hình chữ nhật.

Đường chéo BD của hình thoi dài bằng chiều rộng lớn hình chữ nhật.

Xem thêm: Hướng dẫn cách tắt laptop win 10, tắt windows 10 nhanh nhất

Vậy diện tích s của hình thoi bằng 12diện tích hình chữ nhật.

Ta ghi S với ô trống ở câu (a) với Đ vào ô trống làm việc câu (b).

Bài giảng Toán lớp 4 diện tích hình thoi

Toán lớp 4 trang 143, 144 Luyện tập

Toán lớp 4 trang 144, 145 luyện tập chung

Toán lớp 4 trang 147 giới thiệu tỉ số

Toán lớp 4 trang 148 Tìm nhị số lúc biết tổng với tỉ số của hai số đó

Toán lớp 4 trang 148 Luyện tập

-----------------------------------------------------------------------------------

Bài tập diện tích hình thoi

Giải Vở bài bác tập Toán lớp 4 trang 57, 58 diện tích hình thoi

Bài tập Hình thoi. Diện tích s hình thoi

Hình thoi lớp 4 và phương pháp giải

----------------------------------------------------------------------------------

Lý thuyết Hình thoi. Diện tích hình thoi lớp 4

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Lý thuyết:

Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện tuy nhiên song và tứ cạnh bởi nhau.

Diện tích hình thoi bằng tích của độ nhiều năm hai đường chéo cánh chia mang lại 2 (cùng một đơn vị đo).

Ví dụ: mang lại hình thoi ABCD:

*

Hình thoi ABCD có:

- Cạnh AB song song cùng với cạnh CD.

- Cạnh AD song song với cạnh BC.

- AB = AD = AC = BC.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: nhận biết hình thoi

Phương pháp:

Hình thoi gồm hai cặp cạnh đối diện tuy vậy song và tứ cạnh bằng nhau.

Ví dụ: trong những hình bên dưới đây, hình làm sao là hình thoi?

*

Lời giải:

Ở hình 1: bao gồm hai cặp cạnh đối diện song song và tư cạnh đều nhau nên hình một là hình thoi.

Ở hình 2: có hai cặp cạnh đối diện tuy vậy song nhưng tư cạnh không đều nhau nên hình 2 ko là hình thoi.

Hình 3: không có hai cặp cạnh đối diện tuy vậy song và tư cạnh không đều bằng nhau nên hình 3 ko là hình thoi.

Vậy hình 1 là hình thoi.

Dạng 2: Tìm diện tích của hình thoi lúc biết độ dài hai đường chéo

Phương pháp:

Diện tích hình thoi bằng tích của độ nhiều năm hai đường chéo cánh chia đến 2 (cùng một đơn vị đo).

Ví dụ:Cho hình thoi tất cả độ nhiều năm hai đường chéo là 3cm cùng 6cm. Hỏi diện tích của hình thoi đã cho bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Diện tích hình thoi đã đến là:

3×62=9 cm2

Đáp số: 9 cm2

Ví dụ 2: cho hình thoi MNPQ như hình dưới đây:

*

Biết MP = 3cm, NQ = 8cm. Hỏi diện tích của hình thoi sẽ cho bởi bao nhiêu?

Lời giải:

Hình thoi đã cho bao gồm hai đường chéo cánh là MP và NQ.

Diện tích của hình thoi đã mang lại là:3×82 = 12 cm2

Đáp số: 12cm2

Dạng 3: Tính độ lâu năm đường chéo khi biết diện tích s và độ nhiều năm đường chéo cánh còn lại.

Phương pháp:

Muốn tính độ lâu năm đường chéo còn lại lúc biết diện tích và độ lâu năm đường chéo còn lại, ta lấy hai lần diện tích s chia đến độ dài đường chéo còn lại.

Ví dụ: Một miếng kính hình thoi có diện tích 150cm2và độ nhiều năm đường chéo bằng 15cm. Hỏi độ lâu năm đường chéo còn lại của hình thoi bằng bao nhiêu?