Spawn Là Ai - Về Các Đấng Toàn Năng Trong Thế Giới Comics

-

Đấng toàn năng có nghĩa là vô đối, muốn làm cái gi cũng được rất có thể solo không còn với tất cả các nhân vật cùng mang sức mạnh tuyệt đối. Đừng khi nào nói 1 thằng dù có mạnh mang lại đâu đi nữa mà rất có thể vượt qua được 1 đấng toàn năng. Và với họ, đừng bao giờ lôi từ xúc tích và ngắn gọn ra để so sánh