Khai mạc hội nghị SOM 3 – APEC 2017 lần ba

Lãnh tôn giáo cấp cao cạc nác tham lam tham dự họp nghị APEC chụp ảnh lưu niệm – Ảnh: Hữu Khoa

Gần 200 đại bảo, gồm cạc quan liêu chức cao cấp thứ 21 nền nã kinh tế thành viên APEC, đại diện Ban Thư ký Hiệp họp cạc nhà nác Đông Nam Á (ASEAN), Hội cùng hiệp tác kinh tế Thái Bình Dương (PECC), Hội cùng tham lam vấn doanh nghiệp APEC (ABAC), Ban Thư ký APEC quốc tế… hả tham lam tham dự Hội nghị.

Phát bảo mở màn họp nghị, Thứ hết Bùi Thanh Sơn, Chủ ngóm SOM – APEC 2017, nhận định tình ảnh kinh tế thế giới và khu vực còn khả quan liêu hơn đồng tốc độ tăng hết rõ cầu ổn định ở ngữ 3,2%.

Tuy nhiên giàu nguyên tố như đầu tư suy yếu, muộn tư do đâm thương nghiệp… hở còn kéo lui thương nghiệp.

Quan chức cạc nác tham lam tham dự họp nghị APEC 2017 – Ảnh: Hữu Khoa

Theo đánh giá thứ ông Sơn, APEC còn diễn ra rất xuôi nướu đồng cạc hoạt động trội như tuần lỡi an ninh lương thực tại Cần Thơ, họp nghị cấp cao APEC dận kinh tế và y tế.

Phát bảo trước cạc quan liêu chức, đại bảo tại họp nghị, Thứ hết Bùi Thanh Sơn hy vọng họp nghị có thể bàn luận giàu vấn đề cũng như kết hợp hoàn thiện cạc tài liệu cho Tuần lỡi Cấp cao ra 11-2017 tại Đà Nẵng.

Theo yêu cầu thứ Chủ ngóm SOM – APEC 2017 Bùi Thanh Sơn, cạc quan liêu chức sẽ rà kiểm tra tuốt tuột đả việc hả nổi triển khai trong suốt thời kì nhỡ qua tại cạc ủy ban, đặc biệt là cạc ủy ban to dận thương nghiệp đầu tư, kinh tế, quản lý ngân sách và hiệp tác kinh tế kỹ thuật.

Trong buổi sáng, cạc đại bảo gồm cạc quan liêu chức cao cấp thứ 21 nền nã kinh tế thành viên, tổ chức hả nhớ cạc thưa trường đoản cú ABAC, Tiến đệ bộ hết tài chính APEC, Ủy ban Kinh tế APEC đồng thông báo cập nhật dận canh tân cơ véo và phát triển nguồn nhân đả.

Theo ông Đỗ Việt Hùng, trợ lý chủ toạ SOM – APEC 2017, đây là thưa sẽ nổi đệ lên họp nghị tổng kết cạc quan liêu chức cao cấp ra tuần lỡi cấp cao sắp đến.

Trong khi đấy, thưa thứ Ủy ban Thương mại và Đầu tư hả đề xuất duyệt hai văn kiện quan liêu yếu: Khuôn khổ thân Thúc du thương nghiệp điện tử xoi biên cương và Bộ Thông ngọc trai bảnh ảnh dận phát triển đả nghiệp hỗ trợ giữa cạc nác thành viên APEC.

“Chúng tao hy vọng bề nay sẽ nhớ tin vui trường đoản cú hai văn kiện này”, ông Hùng Việt san sớt.

Trong bề nay, cạc quan liêu chức sẽ tiếp kiến bàn luận cạc vấn đề và sáng kiến chuẩn bị cho tuần lỡi cấp cao ra 11-2017.

TRẦN PHƯƠNG

Admin
admin