CÁCH TẠO USB BOOT HIREN 'S BOOT ĐỂ CỨU HỘ MÁY TÍNH, CÁCH TẠO USB BOOT

-
Hiren’s Boot
CD PE là một trong những tập hợp những tiện ích được cài để lên USB hoặc DVD có công dụng boot mà bạn có thể sử dụng để khắc phục sự cố tương quan đến setup hiện bao gồm của hệ quản lý Windows. Hiren’s Boot
CD PE chạy xe trên phiên bản Windows PE, được thiết kế với để sử dụng nhằm mục đích khắc phục sự cố, nhưng không thể được sử dụng như một phiên bản cài đặt khá đầy đủ của hệ điều hành.

Vâng, nói đến công cụ cứu hộ cứu nạn Hiren’s Boot thì có lẽ trong chúng ta: những người dân KTV, những người thích tự cứu hộ thiết bị tính, những người dân đam mê với sản phẩm tính… quen thuộc gì nữa đúng không nhỉ