Cách Sử Dụng Thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn Trong Tiếng Anh

-

Thì hiện tại dứt và thì hiện tại chấm dứt tiếp diễn (the present perfect tense, the present perfect continuos tense) là 2 thì gây nhiều khó khăn cho học sinh.


Trong quá trình giảng dạy TOEIC cô nhấn thấy đa số chúng ta thường nhầm lẫn phương pháp sử dụng, tín hiệu nhận biết của 2 thì hiện tại hoàn thành và thì hiện nay tại xong xuôi tiếp diễn. Hôm nay, cô sẽ gửi ra một số dấu hiệu nhận ra cơ bạn dạng để giúp chúng ta có mẫu nhìn bao quát hơn về 2 thì này, đồng thời tránh đầy đủ nhầm lẫn không xứng đáng có trong những lúc luyện thi TOEIC nhé!

I. Kiến thức thì hiện tại tại chấm dứt tiếp diễn

Khái niệm thì hiện tại kết thúc tiếp diễn: thì được áp dụng để chỉ sự việc xẩy ra trong thừa khứ nhưng vẫn còn thường xuyên ở hiện tại và có thể vẫn còn tiếp tục trong tương lai. Chúng ta sử dụng thì này nhằm nói về sự việc việc đã xong nhưng chúng ta vẫn còn thấy ảnh hưởng.

Bạn đang xem: Cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Câu khẳng định

Câu che định

Câu nghi vấn

S + have/ has + been + V-ing

CHÚ Ý:

S = I/ We/ You/ They + have
S = He/ She/ It + has

Ví dụ:

It has been raining for 1 week. (Trời mưa 1 tuần rồi.)She has been living here for one year. (Cô ấy sống ở đây được một năm rồi.)

S + haven’t / hasn’t + been + V-ing

CHÚ Ý:

haven’t = have nothasn’t = has not

Ví dụ:

haven’t been studying English for 5 years. (Tôi không học tập tiếng Anh được 5 năm rồi.)She hasn’t been watching films since last year. (Cô ấy không xem phim từ thời điểm năm ngoái.)

Have/ Has + S + been + V-ing?

CHÚ Ý:

Yes, I/ we/ you/ they + have. -Yes, he/ she/ it + has.

Ví dụ:

Have you been standing in the rain for more than 2 hours? (Bạn đứng bên dưới mưa rộng 2 tiếng đồng hồ rồi đề nghị không?)

Yes, I have./ No, I haven’t.

Has he been typingthe report since this morning? (Anh ấy tiến công máy bài report từ sáng rồi rồi bắt buộc không?)

Yes, he has./ No, he hasn’t.

Cách áp dụng thì hiện tại tại dứt tiếp diễn

Cách dùng

Ví dụ

- Hành động bước đầu ở thừa khứ cùng còn đang liên tiếp ở bây giờ (nhấn mạnh dạn tính liên tục)

- hành động đã dứt trong vượt khứ, nhưng họ quan trọng tâm tới tác dụng tới hiện nay tại.

II. Phân biệt thì hiện tại tại xong và thì hiện tại tại chấm dứt tiếp diễn

HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

1. Nhấn mạnh vấn đề đến tính tác dụng của một hành động Ex: I have read this book three times 2. Được áp dụng trong một số công thức sau: - I have studied English since I was 6 years old- He has played squash for 4 years- I have been to lớn London twice- I have never seen her before- She has just finished her project- She has already had breakfast- He has not met her recently

3. Signal Words:Ever, never, just, already, recently, since, for

1. Nhấn mạnh vấn đề tính liên tiếp của một hành động Ex: She has been waiting for him all her lifetime 2. Được sử dụng trong một vài công thức sau: - I have been running all afternoon- She has been hoping lớn meet him all day long- I am so tired. I have been searching for a new apartment all morning.How long have you been playing the piano?- She has been teaching here for about 12 years

3. Signal Words:All the morning, all the afternoon, all day long, since, for, how long...

Chúng ta thuộc ôn lại kỹ năng và kiến thức về thì hiện nay tại xong xuôi tiếp diễn qua clip này nhé!

Chúng ta học triết lý rồi vậy thì hãy luyện tập thêm những bài tập nhằm rèn luyện kỹ năng và kiến thức được công dụng nhất!

*
 (Mới + HOT) - Inbox dấn tài liệu chinh phục 800 TOEIC 

Bài tập về thì hiện tại tại kết thúc tiếp diễn

Bài 1: Đọc các trường hợp và ngừng các câu cho đúng. Sử dụng những động từ trong ngoặc.

1. Tom started reading a book two hours ago. He is still reading it and now he is on page 53.

He has been reading for two hours. (read)He has read 53 pages so far. (read)

2. Rachel is from Australia. She is traveling around Europe at the moment. She began her trip three months ago.

She .................................................................... For three months. (travel)........................................................................... Six countries so far. (visit)

3. Patrick is a tennis player. He began playing tennis when he was ten years old. This year he won the national championship again- for the fourth time.

....................................................... The national championship four times. (win)……....................................................................... Since he was ten. (play)

4 When they left college, Lisa & Sue started making films together. They still make films.

They ..............................................................films since they left college. (make)............................................................... Five films since they left college. (make)

Bài 2: phát hành câu sử dụng thì bây giờ hoàn thành tiếp diễn dựa vào các từ lưu ý cho sẵn.

1. Mary/ work/ here/ here/ 5 years.

2. They/ live/ central London/ 6 months.

3. She/ work/ in/ the garden/ all morning/ now/ she/ tired.

4. How long/ you/ learn/ English?

5. The residents/ live/ without/ electricity/ more than 2 days.

ĐÁP ÁN:

Bài 1:

2. She"s been traveling I She has been traveling

She"s visited? She has visited

3. He"s won? He has won ...

He"s ? He has been playing tennis

4. They"ve ? They have been making (films ... )

They"ve ? They have made (five films ... )

Bài 2:

1.Mary has been working here for 5 years. (Mary đang đang làm ở đây được 5 năm rồi.)

2.They have been living in central London for 6 months. (Họ đang đang sống chính giữa London được 6 tháng rồi.)

3. She has been working in the garden all morning & now she"s tired. (Cô ấy vẫn đang làm cho vườn cả sáng và lúc này đang siêu mệt.)

4.How long have you been learning English? (Bạn đã đang học tập tiếng Anh được bao thọ rồi?)

5.The residents have been living without electricity for more than 2 days. (Các người dân đã đang sinh sống và làm việc mà không có điện được hơn 2 ngày rồi.)

Hi vọng cùng với những share trên đây để giúp các em nắm rõ kiến thức về thì hiện tại tại dứt tiếp diễn một cách tốt nhất và không thực hiện nhầm sang thì hiện tại xong xuôi nhé!. Xung quanh ra, một trong những bài tập nữa các bạn hãy làm thêm nhé! Click để làm bài luyện tập

Các bạn có thể chuyển sang bài học tiếp theo: 

Chúc chúng ta học tốt nhé! nếu có bất kể thắc mắc gì hãy comment dưới nội dung bài viết để được cô cung cấp nhé

Trong 12 thì cơ phiên bản của tiếng Anh chắc có lẽ chúng ta đã thân thuộc với thì hiện tại tại dứt tiếp diễn. Tuy nhiên, liệu bạn đã hiểu cách thức sử dụng thì một cách đúng mực chưa? Hãy cùng Step Up tìm kiếm hiểu cụ thể giúp bạn làm rõ hơn qua bài viết dưới phía trên nhé.

Xem thêm: Cách lên đồ cho jarvan - cách chơi và cách lên đồ jarvan iv mạnh nhất lol


1. Thì Hiện Tại xong Tiếp Diễn trong giờ đồng hồ Anh

*
*

Dấu hiệu thừa nhận biết:

Với hiện tại hoàn thành: Ever, never, just, already, recently, since, for

Với hiện tại hoàn thành tiếp diễn: All the morning, all the afternoon, all day long, since, for, how long…


6. Bài bác tập Thì hiện Tại xong xuôi Tiếp Diễn có đáp án

Các chúng ta vừa xét nghiệm phá dứt phần kim chỉ nan của thì hiện tại tại xong xuôi tiếp diễn. Hiện giờ chúng ta hãy cùng mọi người trong nhà thực hành một số bài tập nhằm xem bản thân đã hiểu rõ sâu xa bài đến đâu cũng như bổ trợ thêm về kỹ năng và kiến thức cấu trúc ngữ pháp giờ đồng hồ Anh nhé.

Bài 1: nên lựa chọn dạng đúng của hễ từ gồm trong ngoặc.

1. He ________ (sleep) for hours now because he didn’t get enough sleep last night.

2. When she arrived, her family ________ (have) dinner.

3. Where are you now? He ______ (wait) for you for so long.

4. My father ________ (still/do) the gardening since I came home. Meanwhile, my brother ______ (do) his homework.

5. Her mother ________ (go) shopping since she went out with her friends.

6. We would like to eat something because we ________ (not eat) for the whole day.

7. It ______ (rain) for the whole morning, so she doesn’t want to lớn go out.

8. John Wick _____ (watch) his favorite film since I came.

Bài 2: hoàn tất những câu sau nhờ vào những từ lưu ý cho sẵn.

1. We/not/want/go/because/be/play/football

2. Chingun/be/sleep/hours//so/house/quiet.

3. He/drink/alcohol/since/we/see/

4. I/do/work/whole/day//now/be/tired.

5. She/not/see/parents/so long/because/she/busy.

Bài 3:

1. We are waiting for the bus. We started waiting for 10 minutes.

We ….. For 10 minutes.

2. I’m learning English. I started classes in October.

I ….. Since October.

3. Nhị is working in London. He started working there on 20 July.

……. Since trăng tròn July.

4. Our friends always spend their holidays in Italy. They started going there years ago.

……. For years.

Bài 4:

1. You have just arrived to meet a friend who is waiting for you.

You ask: (you/wait/long) ………..

2. You meet a friend in the street. His face and hands are dirty.

You ask: (what/to/do?) ………..

3. A friend of yours is now working in a shop. You want lớn know how long.

You ask: (how long/you/work/there?)

4. A friend tells you about his job – he sells computers. You want to know how long

You ask: (how long/you/sell/computers?) ………..

Đáp án

Bài 1: has been sleeping/ were having/ has been waiting/ has still been doing/has been doing/has been going/ haven’t been eating/ has been raining/ has been watching

Bài 2:

1. We don’t want lớn go out because We have been playing football.

2. Chingun has been sleeping for hours, so the house is very quiet.

3. He has been drinking alcohol since we saw him.

4. I have been doing my homework for the whole day, so now I am tired.

5. She has not been seeing her parents for so long because she is extremely busy.

Bài 3:

1. Have been waiting

2. Have been learning English

3. He has been working there

4. They’ve been going there

Bài 4:

2. Have you been waiting long?

3. What have you been doing?

4. How long have you been working there?

5. How long have you been selling computers?

Trên phía trên là nội dung bài viết tổng phù hợp về thì hiện nay tại xong tiếp diễn. Step Up hy vọng rằng đã hướng dẫn cho chính mình đọc những tin tức hữu ích nhất. Để nắm rõ nhiều rộng về từ bỏ vựng những chủ đề tương tự như để áp dụng linh hoạt, hãy cùng tìm hiểu thêm các phương pháp học từ vựng giờ đồng hồ Anh sáng tạo, hiệu quả, về tối ưu thời hạn cùng cùng với sách mod Não 1500: bao hàm 50 unit thuộc các chủ đề khác nhau, với đó là thực hiện trong giao tiếp hàng ngày. Các các bạn sẽ được đề nghị với phương pháp học thông minh cùng truyện chêm, âm thanh tương tự và phát âm shadowing, rèn luyện cùng tiện ích Hack Não để luyện nghe, phạt âm và kiểm tra các từ vựng tiếng Anh đã học.