CÁCH SỬ DỤNG CÂU TƯỜNG THUẬT, 3 DẠNG CẤU TRÚC CÂU TƯỜNG THUẬT VÀ CÁCH SỬ DỤNG

-

Câu tường thuật là nhiều loại câu thuật lại khẩu ca của một tín đồ khác bên dưới dạng con gián tiếp.

Bạn đang xem: Cách sử dụng câu tường thuật

Khi đưa từ một khẩu ca trực tiếp sang con gián tiếp họ cần chú ý một số vụ việc sau:

+ Nếu đụng từ tường thuật (reporting verb) chia ở những thì hiện tại tại bọn họ giữ nguyên thì (tense) của hễ từ chính, đại từ hướng đẫn và những trạng trường đoản cú chỉ khu vực chốn cũng tương tự trạng từ chỉ thời hạn trong câu trực tiếp khi gửi sang gián tiếp.Ví dụ:- He says: “I’m going khổng lồ Ha Noi next week.” &r
Arr;š He says he is going lớn Ha Noi next week.

+ Nếu rượu cồn từ trần thuật (reporting verb) của câu làm việc thì vượt khứ thì yêu cầu lùi đụng từ chính về vượt khứ một bậc khi gửi từ lời nói trực tiếp (direct speech) sang khẩu ca gián tiếp (indirect / reported speech) theo phép tắc sau:

Direct speechReported speech
will / shall would / should
am / is / are going towas / were going to
present simplepast simple
present continuouspast continuous
past continuouspast perfect continuous
present perfectpast perfect
past simple past perfect
musthad to
can could

Ví dụ: Direct speech: “I’ll talk to Mr Jones,” said he. Reported speech: He said he would talk khổng lồ Mr Jones.

+ một số trong những động trường đoản cú không đổi khác khi gửi sang lời nói gián tiếp :would => would, could => could, might => might, should => should, ought khổng lồ => ought to

+ Khi gửi từ tiếng nói trực tiếp sang loại gián tiếp cơ mà động từ tường thuật ngơi nghỉ thì vượt khứ thì những trạng tự chỉ thời gian và nơi chốn và đại từ chỉ định được thay đổi theo luật lệ sau:

Direct speechReported speech
todaythat day
tonight that night
tomorrowthe next day / the following day
yesterdaythe day before / the previous day
agobefore
now then
next / on Tuesdaythe next / following Tuesday
last Tuesdaythe previous Tuesday / the Tuesday before
the day after tomorrowin two days’ time / two days later
thisthat
thesethose
this / thatthe
here there

Ví dụ: Direct speech: “I’m leaving here tomorrow,” said Mary. Reported speech: Mary said (that) she was leaving there the next day.

* cơ chế trên được áp dụng cho tất những các nhiều loại câu tường thuật.

§ gồm 3 các loại câu tường thuật cơ bản:

1. Reported statements:

S + say(s) / said + (that) + S + V

says / say khổng lồ + O => tells / tell + O said to lớn + O => told + O

Ví dụ: - He said to lớn me: “I haven’t finished my work.” š He told me he hadn’t finished his work.

2. Reported questions:A. Yes / No questions:§ Câu trần thuật loại câu hỏi Có hay không (Yes / No questions) gồm dạng sau:

S +asked (+ O)wanted lớn knowwondered+if / whether + S + V.

Ví dụ:“Are you angry?” he asked.He asked if / whether I was angry.

Did you see the film?” Tam asked.Tam asked if / whether I had seen the film.

* lưu ý: khi tường thuật câu hỏi Có hay không (Yes - No questions), ta nên chuyển thắc mắc trực tiếp sang dạng khẳng định, rồi thực hiện biến hóa thì, trạng từ bỏ chỉ thời gian, trạng từ chỉ vị trí chốn, đại tự chỉ định, và công ty ngữ, tân ngữ, đại từ sở hữu cho phù hợp.

* says / say to lớn + O => asks / ask + O said to + O => asked + O

Ví dụ: He said khổng lồ me: “Have you been khổng lồ America?” š He asked me if / whether I had been to America.

B. Wh-questions:

S +asked (+ O)wanted khổng lồ knowwondered+ Wh-words + S + V.

Ví dụ: They asked us: “Where are you going on holiday?” š They asked us where we were going on holiday.

“What are you talking about?” said the teacher. š The teacher asked us what we were talking about.

says / say khổng lồ + O => asks / ask + O said to + O => asked + O

Ví dụ: He said to me: “Who are you writing to?” š He asked me who I was writing to.

3. Reported commands:§ Câu tường thuật một số loại câu mệnh lệnh khẳng định có dạng:

S+told+O+to-infinitive.

Xem thêm: Hướng dẫn cách xóa tài khoản ch play, hướng dẫn xoá tài khoản ch play cho android

Ví dụ: - “Please wait for me here, Mary.” Tom said. š Tom told Mary to wait for him there.

§ Câu tường thuật nhiều loại câu trách nhiệm phủ định bao gồm dạng:

S +told+O+not to-infinitive.

Ví dụ: “Don’t talk in class!” the teacher said. š The teacher told the children not khổng lồ talk in class.

Một số đụng từ hay được sử dụng khi tường thuật câu mệnh lệnh: tell, ask, order, advise, warn, beg, command, remind, instruct, ....

Hôm nay chúng ta đã chạm mặt một câu chuyện rất thú vui và mong mỏi kể lại điều ấy với bạn bè của mình. Thời gian này, bọn họ không thể thực hiện những cấu trúc thông thường được nữa nhưng mà sẽ cần dùng một nhiều loại câu riêng chính là câu tường thuật. Cùng Step Up khám phá về các loại câu tường thuật và các dùng của từng nhiều loại nhé!


1. Định nghĩa câu tường thuật giờ đồng hồ Anh

Câu tường thuật tiếng Anh (hay nói một cách khác là câu trực tiếp gián tiếp) là 1 loại câu được sử dụng để thuật lại một sự việc hay lời nói của ai đó. Nói một cách dễ dàng nắm bắt hơn, việc sử dụng câu tường thuật là bạn đang chuyển câu trực tiếp sang loại gián tiếp.

Ví dụ:

She told me lớn bring my clothes inside.Cô ấy bảo tôi cát áo xống vào nhà.He said he wouldn’t attend the buổi tiệc ngọt because he was busy.Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ không tham gia buổi tiệc vì anh ấy bận.They told me they would come cut down the tree in front of my house.Họ nói cùng với tôi rằng họ vẫn chặt cây trước công ty tôi.
1000 Khoá phân phát âm IPA trên ứng dụng Hack não Pro – vậy chắc 90% tất cả phiên âm quan trọng nhất trong giờ đồng hồ Anh chỉ sau 4 giờ. Rộng 205.350 học tập viên sẽ tự tin mở miệng phát âm nhờ vào tranh thủ 15 phút tự học tập mỗi ngày.
NHẬN NGAY

2. Phân các loại câu trần thuật trong giờ đồng hồ Anh

Có tương đối nhiều trường hợp hoàn toàn có thể sử dụng câu tường thuật tuy nhiên tổng đúng theo thì câu tường thuật bao gồm thể chia thành ba loại dưới đây.

Câu tường thuật của câu phạt biểu

Câu tường thuật của câu tuyên bố được thực hiện để thuật lại một lời phát biểu, một câu nói của người nào đó. 

Cấu trúc 

S + say/said/tell/told + (that) + S + V

Ví dụ:

He said that he would come there the next day.Anh ấy bảo rằng anh ấy sẽ đến đây vào hôm sau.She said that she went khổng lồ France the year before.Cô ấy bảo rằng cô ấy đi Pháp vào thời điểm năm trước.

*
*
*
*
*
*