Cách Quay Màn Hình Win 10 - 11 Cách Quay Màn Hình Laptop, Máy Tính Pc Win 10

-

Bài viết này dành cho những người bị khiếm khuyết về thị giác hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật của Microsoft, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập trang chủ Hỗ trợ của Microsoft.

Bạn đang xem: Cách quay màn hình win 10


Sử dụng thanh trò chơi Xbox với bàn phím và bộ đọc màn hình để ghi video clip trò chơi hoặc ứng dụng yêu thích của bạn, ví dụ, nếu bạn tìm thấy sự cố về khả năng sử dụng với trò chơi hoặc ứng dụng đó và muốn hiển thị sự cố cho nhà phát triển. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật và NVDA nhưng có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là các bộ đọc tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.


 Trong chủ đề này

Bật thanh Xbox chơi

Nhấn phím Windows logo+I để mở cài Windows khác. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến trường văn bản Tìm cài đặt tìm kiếm.

Nhập xbox, nhấn phím mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Enable Xbox Game Bar" (Bật Thanh Trò chơi
Xbox rồi nhấn Enter. Với Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: "Open Xbox Game Bar using this button on this button, Xbox, toggle switch, off" (Mở Thanh Trò chơi bằng nút này trên bộ điều khiển, Xbox, đang tắt công tắc). Với NVDA, bạn sẽ nghe thấy: "Xbox button, toggle button, not pressed" (Nút bật tắt, không nhấn).

Để bật Thanh Xbox Trò chơi, nhấn Phím cách.

Đưa âm thanh hệ thống vào bản ghi

Để tận dụng tối đa bản ghi của bạn, hãy đảm bảo tất cả âm thanh máy tính được bao gồm.

Khi bạn đã bật Thanh Trò Xbox Chơi, nhấn phím logo Windows+G để hiển thị các tùy chọn Xbox khiển Thanh Trò chơi.

Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Cài đặt button" (Nút Đăng nhập) thì nhấn Enter.

Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy: "Capturing" (Ghi).

Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "All, game, enabled mic, apps, system, radio button" (Tất cả, trò chơi, micrô đã bật, ứng dụng, hệ thống, nút chọn một). Bạn cũng sẽ nghe thấy tùy chọn Tất cả có được chọn hay không. Với Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy "Selected" (Đã chọn) hoặc "Not selected" (Không được chọn). Với NVDA, bạn sẽ nghe thấy "Checked" (Đã chọn) hoặc "Not checked" (Không được chọn). Nếu tùy chọn không được chọn, nhấn Phím cách để chọn tùy chọn đó.

Để ẩn thanh Xbox khiển Thanh Trò chơi, nhấn phím logo Windows+G.

Ghi lại màn hình của bạn

Thật đơn giản để ghi lại clip về những gì đang xảy ra trên màn hình của bạn bằng thanh Xbox chơi. Đảm bảo rằng bạn đã bật Xbox Game Bar như được giải thích trong Bật Thanh Trò chơi Xbox trước khi tiếp tục.

Truy cập trò chơi hoặc ứng dụng bạn muốn ghi.

Nhấn phím Windows logo+Alt+R để bắt đầu quay clip. Với Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: "Recording in progress" (Đang ghi). Với NVDA, không có dấu hiệu âm thanh.

Để bật và tắt micrô trong quá trình ghi, nhấn Windows logo+Alt+M. Để hiển thị Xbox khiển Thanh Trò chơi, nhấn Windows phím logo+G. Bạn sẽ nghe thấy: "Xbox game bar window" (Cửa sổ Thanh Trò chơi).

Chơi trò chơi hoặc sử dụng ứng dụng cho đến khi bạn ghi lại những gì mình muốn. Để dừng ghi, nhấn phím Windows logo+Alt+R. Với Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: "Game clip recorded" (Clip trò chơi đã ghi). Với NVDA, không có dấu hiệu âm thanh.

Bạn có thể tìm thấy video đã ghi trên máy tính của mình dưới Video trong thư mục có tên Chụp dưới dạng tệp MP4. Tên tệp chứa tên của trò chơi hoặc ứng dụng và ngày giờ của bản ghi.


Mẹo: Nếu bạn muốn có ảnh chụp màn hình trò chơi hoặc ứng dụng, nhấn phím logo Windows+Alt+Print
Screen. Với Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: "Screenshot saved" (Đã lưu ảnh chụp màn hình). Với NVDA, không có dấu hiệu âm thanh. Hình ảnh được lưu vào thư mục Ảnh chụp dưới dạng tệp PNG.


Tìm hiểu Thanh Trò chơi Xbox trên Windows

Tùy chỉnh Thanh Trò chơi Xbox trên Windows bị

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Khắc phục sự cố thanh Trò chơi Xbox trên Windows


Sử dụng thanh trò chơi Xbox với bàn phím và bộ đọc màn hình để ghi video clip trò chơi hoặc ứng dụng yêu thích của bạn, ví dụ, nếu bạn tìm thấy sự cố về khả năng sử dụng với trò chơi hoặc ứng dụng đó và muốn hiển thị sự cố cho nhà phát triển. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật và NVDA nhưng có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là các bộ đọc tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.


 Trong chủ đề này

Bật thanh Xbox chơi

Nhấn phím Windows logo+I để mởWindows Cài đặt. Tiêu điểm di chuyển đến trường tìm kiếm.

Xem thêm: Cách Quản Lý Quán Cà Phê Hiệu Quả, Quản Lý Quán Cafe Là Gì

Nhập xbox, nhấn phím mũi tên Xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Enable Xbox Game Bar" (Bật Thanh Trò chơi
Xbox rồi nhấn Enter.

Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Enable Xbox Game Bar for things like recording game clips, chat with friends, and receiving game invites" (Bật Thanh Trò chơi cho những nội dung như ghi clip trò chơi, trò chuyện với bạn bè và nhận lời mời chơi trò chơi). Với Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy tiếp theo: "Toggle switch, Off" (Công tắc Chuyển đổi, Tắt). Với NVDA, bạn sẽ nghe thấy tiếp theo: "Toggle button, not pressed" (Nút bật tắt, chưa nhấn). Nhấn Phím cách để bật thanh Xbox chơi.

Đưa âm thanh hệ thống vào bản ghi

Để tận dụng tối đa bản ghi của bạn, hãy đảm bảo tất cả âm thanh máy tính được bao gồm.

Khi bạn đã bật Thanh Trò Xbox, nhấn phím logo Windows+G để hiển thị các điều khiển của Thanh Trò chơi.

Nhấn phím Tab cho đến khi bạn đến được Cài đặt, rồi nhấn Enter.

Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy: "Capturing" (Ghi).

Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "All radio button" (Nút chọn một Tất cả) theo sau là "Selected" (Đã chọn) hoặc "Not selected" (Không được chọn). Với NVDA, bạn sẽ nghe thấy "All radio button, Checked" (Đã chọn nút chọn tất cả) hoặc "Not checked" (Chưa chọn). Nếu tùy chọn không được chọn, nhấn Phím cách để chọn tùy chọn đó.

Để ẩn các điều khiển của Thanh Trò chơi, Windows phím logo+G.

Ghi lại màn hình của bạn

Thật đơn giản để ghi lại clip về những gì đang xảy ra trên màn hình của bạn bằng thanh Xbox chơi. Đảm bảo rằng bạn đã bật Xbox Game Bar như được giải thích trong Bật Thanh Trò chơi Xbox trước khi tiếp tục.

Truy cập trò chơi hoặc ứng dụng bạn muốn ghi.

Nhấn phím Windows logo+Alt+R để bắt đầu quay clip. Với Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: "Recording in progress" (Đang ghi).

Để bật và tắt micrô trong quá trình ghi, nhấn Windows logo+Alt+M. Để hiển thị các điều khiển của Thanh Trò Windows phím logo+G. Bạn sẽ nghe thấy: "Xbox Game Bar window" (Cửa sổ Thanh Trò chơi Xbox).

Chơi trò chơi hoặc sử dụng ứng dụng cho đến khi bạn đã ghi những gì mình muốn, sau đó nhấn phím logo Windows+Alt+R để dừng ghi. Với Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: "Game clip recorded" (Clip trò chơi đã ghi).

Video được lưu bên dưới thư mục Video trong thư mục có tên Chụp dưới dạng tệp MP4. Tên tệp chứa tên của trò chơi hoặc ứng dụng và ngày giờ của bản ghi.


Mẹo: Nếu bạn muốn có ảnh chụp màn hình trò chơi hoặc ứng dụng, nhấn phím logo Windows+Alt+Print
Screen. Với Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: "Screenshot saved" (Đã lưu ảnh chụp màn hình). Hình ảnh đó cũng được lưu dưới thư mục Video trong thư mục Có tên Chụp.


Tìm hiểu Thanh Trò chơi Xbox trên Windows

Tùy chỉnh Thanh Trò chơi Xbox trên Windows bị

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Khắc phục sự cố với Thanh Trò chơi Xbox trên Windows 10


Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách quay màn hình Win 10 trên laptop, máy tính và thu được cả âm thanh khi cần quay lại các cảnh hành động trong game hoặc nội dung cần thuyết trình. Hãy theo dõi nội dung dưới đây nhé! 

 

Cách quay màn hình Win 10 trên laptop, PC không cần dùng phần mềm ngoài

 

Quay màn hình sẽ giúp bạn giao tiếp và trao đổi công việc dễ dàng hơn với mọi người khi làm việc, học tập online.

 

Cách quay màn hình Win 10 với Game Bar

 

Đây là một ứng dụng có sẵn trên máy và bạn có thể dùng nó để chụp ảnh cũng như quay phim màn hình dễ dàng nhất. Cùng xem các bước thực hiện thế nào nhé!

 

Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Windows + G ở cửa sổ desktop của máy

 

*

 

Bước 2: Nhấn chọn Yes, this is a Game

 

*

 

Bước 3: Ở giao diện của Game Bar các bạn hãy nhấn vào biểu tượng ghi hình màu đỏ để quay màn hình

 

Bước 4: Nếu bạn muốn quay video màn hình có cả tiếng thì hãy nhấn vào phần Record Mic

 

Bước 5: Nếu bạn nhấn chọn nhưng máy báo lỗi hãy nhấn vào biểu tượng bánh răng như hình

 

Bước 6: Chọn Use game mode for this game

 

Bước 7: Nhấn chọn dấu X để outra và nhấn vào nút tròn màu đỏ để bắt đầu quá trình quay video màn hình

 

Bước 8: Sau khi quay xong thì nó sẽ được lưu trữ ở Video/Captures bạn nhé!

 

Cách quay màn hình Win 10 bằng Step Recorder

 

Step Recorder là một ứng dụng đã có sẵn trên Win 10. Ứng dụng này giúp cho bạn có được những bức hình chụp màn hình tốt nhất và nhanh nhất.

 

*

 

Step Recorder cũng giúp cho bạn có thể quay màn hình Win 10 trên máy tính miễn phí. Các bước để thực hiện cách quay màn hình Win 10 laptop, máy tính PC bằng phần mềm này như sau:

 

Bước 1: Để bật tính năng Step Recorder bạn cần nhấn tổ hợp phím Windows + S

 

Bước 2: Đánh bàn phím dòng chữ Step Recorder

 

Bước 3: Nhấn chọn vào biểu tượng của App như hình:

 

Bước 4: Nhấn chọn Start Record

 

Bước 5: Bắt đầu quay và nhấn vào nút Stop Record nếu bạn đã quay xong.

 

Bước 6: Màn hình máy tính sẽ hiện video bạn quay và bạn chỉ cần nhấn Save để lưu lại

 

Trên đây là 2 cách quay màn hình Win 10 được nhiều người áp dụng, mong rằng sẽ hữu ích với các bạn. Nếu bạn biết thêm các quay khác hay hơn đừng ngần ngại mà chia sẻ với mọi người ở bình luận dưới bài viết này nhé!