Cách Lùi Thì Trong Câu Tường Thuật Trong Tiếng Anh: Ví Dụ, Cách Dùng Và Bài Tập

-

Câu tường thuật nghỉ ngơi thì hiện tại đối kháng lùi thì như thế nào? bao gồm mấy quy tắc chuyển từ câu trực tiếp thành câu con gián tiếp? bạn làm việc hãy thuộc Monkey khám phá kiến thức về câu con gián tiếp (tường thuật) trong bài viết này nhé!


*

10 triệu++ trẻ em tại 108 nước đang tốt tiếng Anh như người phiên bản xứ và cách tân và phát triển ngôn ngữ vượt trội qua các app của Monkey

Đăng cam kết ngay và để được Monkey tư vấn sản phẩm phù hợp cho con.

Bạn đang xem: Cách lùi thì trong câu tường thuật


Định nghĩa - Phân một số loại câu tường thuật (Reported Speech)

Câu tường thuật (câu con gián tiếp) trong giờ đồng hồ anh dùng để thuật lại, đề cập lại 1 vụ việc hoặc khẩu ca của ai đó. Nói bí quyết khác, việc thực hiện câu trần thuật là giải pháp chuyển từ bỏ câu trực tiếp sang câu con gián tiếp.

3 nhiều loại câu tường thuật (gián tiếp) thường xuyên gặp:

Câu phạt biểu

Khái niệm: Câu trần thuật của câu phát biểu được thực hiện để thuật lại một lời phân phát biểu, một câu nói của ai đó.

Cấu trúc: S + say/said/tell/told + (that) + S + V

Ví dụ: Tom says that he can go to lớn the library today.

(Tom bảo rằng anh ấy hoàn toàn có thể đến thư viện vào trong ngày hôm nay).

Câu hỏi Yes/ No và WH-question

Câu hỏi Yes/ No

Khái niệm: Câu tường thuật dạng câu hỏi dùng để tường thuật lại một câu hỏi, sự nghi vấn của ai đó.

Cấu trúc: S1 + asked/ wondered/ wanted to lớn know (+ O) + if/whether + S2 + V

Trong đó: asked = hỏi

wondered = băn khoăn, thắc mắc

wanted to lớn know = ý muốn biết

Ví dụ:

I said Tom: “Do you go lớn the library today?”

(Tôi nói cùng với Tom: hôm nay bạn đến thư viện đúng không?)

I asked Tom if/whether he went to lớn the library that day.

(Tôi đã hỏi Tom từ bây giờ anh ấy mang đến thư viện đúng không?)

Câu hỏi WH-question

Cấu trúc: S + asked (+Object) + What/ When/… + Subject _ Verb

Cách đưa đổi: không thay đổi từ nhằm hỏi cùng đổi vị trí nhà ngữ - động từ/ trợ động từ.

Ví dụ: When vì chưng you go khổng lồ the library? - I told Tom

I asked Tom: “When he went to lớn the library?”

Câu mệnh lệnh

Câu tường thuật dạng trách nhiệm thường được thực hiện để thuật lại một mệnh lệnh của người nào đó dành cho một bạn khác.

Cấu trúc:

Khẳng định: S + told + Object + to-infinitive.

Ví dụ: “Please Tom does homework now” - Tom’s mother said

Tom’s mother told him to vì homework then/ at the time.

Phủ định: S + told + Object + not to-infinitive.

Ví dụ: “Don’t make noise” - The teacher said her student

The teacher told her student not lớn make noise.

4 Quy tắc chuyển câu trực tiếp thành câu gián tiếp thì bây giờ đơn

Nguyên tắc bình thường khi đưa từ câu trực tiếp sang trọng câu gián tiếp: Ghép nội dung tường thuật sinh sống phía sau với lùi hễ từ của nó xuống 1 thì, đại từ được thay đổi cho phù hợp.

Cụ thể, bạn sẽ cần thực hiện 4 quy tắc biến đổi tương đương 4 cách theo vật dụng tự sau:

Quy tắc 1: lựa chọn từ tường thuật (giới thiệu) phù hợp

Lựa lựa chọn động từ bao gồm trong câu tường thuật (có thể là say/tell và ở thể quá khứ là said/told). Giữ ý, khi chuyển từ câu trực tiếp sang trọng câu loại gián tiếp, đụng từ trình làng thường được phân chia ở thì quá khứ, rất có thể kèm theo liên từ (that) hoặc không.

Về nghĩa, họ dùng “say/ said” khi muốn diễn đạt điều mình nói hoặc chính fan đó nói và cần sử dụng “tell/ told” khi muốn biểu đạt điều bản thân nói với ai đó.

Ví dụ: Tom said: “I goes lớn the library today”. (Tom nói bây giờ anh ấy mang đến thư viện).

=> Tom said he went lớn the library that day. (Tom sẽ nói rằng hôm nay anh ấy mang đến thư viện).

Quy tắc 2: (V) vào câu trực tiếp ở thì lúc này đơn lùi thì như vậy nào?

Để đưa câu trực tiếp ở thì lúc này đơn quý phái câu tường thuật, bạn phải lùi về thì thừa khứ đơn, tức là lùi 1 thì đối với thì ở câu trực tiếp.

Ví dụ: Tom said: “I go lớn the library today”. (Tom nói: “Hôm ni tôi mang đến thư viện”).

=> Tom said he went khổng lồ the library that day. (Tom vẫn nói lúc này anh ấy đến thư viện).

Lưu ý:

Đối với các động tự khuyết thiếu can, may, must thì biến thành could, might, must/ had to.

Đối cùng với trường phù hợp câu trực tiếp mô tả một sự thật, một chân lý thoải mái và tự nhiên hay khi cồn từ bao gồm trong câu tường thuật sinh sống dạng bây giờ (say / tell) thì rất có thể bỏ qua cách lùi thì này.

Ví dụ: My mother said: “You are a kind and polite girl.”

(Mẹ nói: Tôi là 1 cô nàng tốt bụng cùng lịch sự)

My mother said (that) I was a kind và polite girl.

(Mẹ vẫn nói rằng: Tôi là 1 cô gái tốt bụng và lịch sự)

Quy tắc 3: Đổi ngôi của các đại từ và tính từ bỏ sở hữu


Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

Đại từ bỏ nhân xưng

I

he, she

We

they

You

I, we

Đại tự sở hữu

mine

his, hers

ours

theirs

yours

mine, ours

Tính từ bỏ sở hữu

my

his, her

our

their

your

my, our

Tân ngữ

me

him, her

us

them

you

me, us

Đại từ bỏ chỉ định

this

that

these

those


Ví dụ: Tom says: “I go to the library today”. (Tom nói: “Hôm nay tôi mang lại thư viện”).

=> Tom said he went lớn the library that day. (Tom sẽ nói hôm nay anh ấy đến thư viện).

Quy tắc 4: đổi khác trạng ngữ


Câu trực tiếp

Câu con gián tiếp

here

there

this

that

these

those

now

then/ at the time

today

that day

Yesterday

The day before/ the previous day

The day before yesterday

Two days before

Tomorrow

The day after/ the next day/ the following day

The day after tomorrow

Two days after/ in two days’ time

Ago

Before

This week

That week

Last week

The week before/ the previous week

Next week

The week after/ the following week/ the next week


Ví dụ: Tom says: “I go khổng lồ the library today”. (Tom nói: “Hôm ni tôi đến thư viện”).

=> Tom said he went to lớn the library that day. (Tom vẫn nói hôm nay anh ấy cho thư viện).

30+ câu rèn luyện thì hiện tại đơn lùi thì khi gửi từ câu thẳng thành gián tiếp

1.“Open the door.” he said to them.

- He told them...................................................................

2. “Where are you going?” he asked her.

- He asked her where.........................................................

3. “Bring it back if it doesn’t fit.”, I said to her.

- I told... ............................................................................

4. “Don’t try to xuất hiện it now.” she said to lớn us.

- She told... ........................................................................

5. “Is it going to lớn be a fine day today?” I asked her.

- I asked her... ....................................................................

6. “He’s not at home.”, she said.

- She said that... .................................................................

7. “Is the bus station far away?” the girl asked.

- The girl wanted khổng lồ know... ..............................................

8. “Don’t stay out late, Ann.” Tom said.

- Tom told Ann... ...............................................................

9. “Please let me borrow your car.” he said to lớn her.

- He asked... ........................................................................

10. “Jean, have you seen my gloves?” Thomas asked.

- Thomas asked Jean........................................................

11. Don’t leave the window open, Mary.”, I said.

- I told Mary.... ...................................................................

12. “Can I sit beside you, Jean?” Tom asked.

- Tom asked Jean.... ..............................................................

13. “I want a camera for my birthday.” he said.

- He said that.... ...................................................................

14. “Don’t use too much hot water.” she said khổng lồ us.

- She asked us.... ..............................................................

15. “Don’t do it again.” she said khổng lồ them.

She told them..................................................................

16. “Don’t get your shoes dirty, boys.” she said.

- She told..........................................................................

17. “What vì chưng you want for lunch today, Peter?” Mary asked.

- Mary asked.......................................................................

18. “Can I borrow your typewriter, Janet?” asked Peter.

- Peter asked if .......................................................................

19. "Where is my umbrella?" she asked.

She asked............................................. ......................

20. "How are you?" Martin asked us.

Martin asked us................................................ ...................

21. He asked, "Do I have to vì chưng it?"

He asked............................................. ......................

22. "Which dress bởi you lượt thích best?" she asked her boyfriend.

She asked her boyfriend......................................... ..........................

23. The teacher asked, "Who speaks English?"

The teacher wanted khổng lồ know.............................................. .....................

24. "How vì chưng you know that?" she asked me

She asked me................................................ ...................

25. "What"s the time?" he asked.

→ He wanted to know .................................................. .

26. "Are you crazy?" she asked him.

→ She asked him .................................................. .

27. "Can you meet me at the station?" she asked me.

→ She asked me .................................................. .

28. "Who knows the answer?" the teacher asked.

→ The teacher wanted to lớn know .................................................. .

29. "Why don"t you help me?" she asked him.

→ She wanted khổng lồ know .................................................. .

30. “Do you enjoy listening khổng lồ music?” Bin asked her.

__________________________________________________________.

31. She said to lớn me “Can you speak Vietnamese?”

__________________________________________________________.

32. “I don’t like this red cap,” she said.

__________________________________________________________.

33. “I must go trang chủ to make the dinner”,said Linda.

__________________________________________________________.

34. “Do your sister and brother go lớn the same school?” nam asked his friend.

__________________________________________________________.

35. ”Give him a smile,”The photographer told him.

__________________________________________________________.

Đáp án bài xích tập

1. He told them to open the door.

2. He asked her where she was going.

3. I told her to bring it back if it didn’t fit.

4. She told us not to lớn try to open it then.

5. I asked her whether/ if it was going to be a fine day that day.

6. She said that he was not at home.

7. The girl wanted to lớn know whether/ if the bus station was far away.

8. Tom told Ann not to stay out late.

9. He asked her khổng lồ let him borrow her car.

10. Thomas asked Jean whether/if she had seen his gloves.

11. I told Mary not to lớn leave the window open

12. Tom asked Jean whether/if he could sit beside her.

13. He said that he wanted a camera for his birthday.

14. She asked us not to lớn use too much hot water.

15. She told them not to vì it again.

Xem thêm: Cách Lên Đồ Nunu Ap - Nunu Mùa 12: Cách Lên Đồ, Bảng Ngọc Nunu Mới Nhất

16. She told 26. She told the boys not to lớn get their shoes dirty.

17. Mary asked what Peter wanted for lunch that day.

18. Peter asked Janet whether/ if he could borrow her typewriter.them not to bởi it again.

19. She asked where her umbrella was.

20. Martin asked us how we were.

21. He asked if he had to do it.

22. She asked her boyfriend which dress he liked best

23. The teacher wanted to know who spoke English

24. She asked me how I knew that

25. He wanted to know what the time was

26. She asked him if he was crazy

27. She asked me if I could meet her at the station

28. The teacher wanted to know who knew the answer

29. She wanted to know why he didn"t help her

30. Bin asked her if she enjoyed listening khổng lồ music.

31. She asked me if I could speak Vietnamese.

32. She told me that she didn’t lượt thích that red cap.

33. Linda told me that she must go home to make the dinner.

34. Phái nam asked his friend whether her/his sister và brother went to the same school.

35. The photographer told him to lớn give him a smile.

Có thể thấy, ngữ pháp về câu trực tiếp, câu loại gián tiếp tương đối khó với phức tạp. Trong nội dung bài viết này, bạn cần nắm được câu trực tiếp ở thì bây giờ đơn lùi thì thế nào khi gửi sang câu loại gián tiếp cùng các quy tắc để hoàn chỉnh quá trình tường thuật. Đừng nóng vội, hãy đọc từng chút và luyện tập cùng Monkey nhé!

Lùi thì là vấn đề ngữ pháp được thực hiện nhiều trong câu trần thuật và bắt buộc phải nhớ nhằm tiếp thu giỏi ngữ pháp cạnh tranh về thời thì. Vào 10 phút sau đây, thuộc IELTS Academic điểm qua quy tắc lùi thì trong giờ Anh cũng giống như làm những bài tập dĩ nhiên để nắm vững kiến thức hơn nhé!


Câu trần thuật là gì?

Câu tường thuật, hay có cách gọi khác là câu gián tiếp, là câu được dùng khi chúng ta muốn thuật lại giỏi kế lại một câu mà người khác đang nói.


*

Cách gửi từ câu trực tiếp thanh lịch câu tường thuật

1. Chuyển đổi động từ

Thì của những động trường đoản cú trong tiếng nói gián tiếp chuyển đổi theo một phép tắc chung là lùi về quá khứ (các thì xuống cấp):

Direct SpeechReported Speech
1. Present Simple:V1Ex 1: phái mạnh said “I am told to be at school before 7 o’clock”Ex 2: He said “ I lượt thích beer”1. Past Simple:V2/ed
Ex 1: nam giới said (that) he was told to be at school before 7 o’clock.Ex 2: He said (that) He liked beer
2. Present Progressive: am/is/are +Ving
Ex: He said “I’m watching TV”
2. Past Progressive:was/were+Ving
Ex: He said (that) he was watching TV
3. Present Perfect: has/have + V3/ed
Ex: He said “ I have just bought a new book”
3. Past Perfect: had + V3/ed
Ex: He said (that) I had just bought a new book
4. Past Simple: V2/ed
Ex: They said “ We came by car ”
4. Past Perfect: had + V3/ed
Ex: They said (that) they had come by car
5. Past Progressive: was/were + V-ing
Ex: He said “I was sitting in the park at 8 o’clock”
5. Was/were+V-ing or Past Perfect progressive
Ex:– He said ( that ) he was sitting in the park at 8 o’clock”– He said ( that )he had been sitting in the park at 8 o’clock”
6. Past Perfect: had + V3/ed
Ex: She said “ My money had run out”
6. Past Perfect: had + V3/ed
Ex: She said ( that) her money had run out
7. Future Simple: will +V without khổng lồ (V0)Ex: Lan said “I’ll phone you”7. Would + V without to ( Vo)Ex: Lan said ( that) she would phone me
8. Can
Ex: He said “ you can sit here”
8. Could
Ex : He said ( that) we could sit there
9. May
Ex: Mary said “I may go to lớn Ha noi again”
9. Might
Ex: Mary said ( that) shemight go khổng lồ Ha noi again
10. Must
Ex: He said “I must finish this report”
10. Must/ had to
Ex: He said ( that)he had to lớn finish that report

* Chú ý: một trong những trường thích hợp không thay đổi thì của rượu cồn từ vào câu gián tiếp:

– Nếu rượu cồn từ nghỉ ngơi mệnh đề giới thiệu được dùng ở thì bây giờ đơn, bây giờ tiếp diễn, hiện nay tại hoàn thành hoặc tương lai đơn, thì của đụng từ trong câu con gián tiếp vẫn không nỗ lực đổi

Eg: He says/ he is saying/ he has said/ he will say, “the text is difficult”.

-> He says/ is saying/ has said/ will say (that) the text is difficult.

– Khi lời nói trực tiếp biểu hiện một đạo lý hoặc một hành động lặp lại thường xuyên, thì của động từ vào câu con gián tiếp vẫn không ráng đổi

Eg: My teacher said “The sun rises in the East”

-> My teacher said (that) the sun rises in the East.

He said, ‘My father always drinks coffee after dinner’

-> He said (that) his father always drinks coffee after dinner

– Nếu dịp tường thuật, điểm thời gian được giới thiệu trong khẩu ca gián tiếp vẫn chưa qua, thì của động từ và trạng từ thời gian vẫn được giữ lại nguyên

Eg: He said, “ I will come lớn your house tomorrow”

-> He said (that) he will come to my house tomorrow.

– Câu trực tiếp tất cả dạng câu đk loại 2 hoặc một số loại 3:

Eg: He said; “If I knew her address, I would write to lớn her”

-> He said that he would write to lớn her If he knew her address

Eg: She said, “If I had enough money, I would buy a new bicycle.”

-> She said (that) if she had enough money, she would buy a new bicycle.

Eg: The teacher said, “If John had studied harder, he wouldn’t have failed his exam.”

-> The teacher said (that) if John had studied harder, he wouldn’t have failed his exam.

Tuy nhiên nếu lời nói trực tiếp là câu điều hiện một số loại 1 thì được chuyển sang nhiều loại 2 ở tiếng nói gián tiếp

Eg: The advertisement said; “If you answer the questions correctly, you may win one million dollar”

-> The advertisement said that I might win one million dollar If I answered the questions correctly.

– Không biến hóa thì của mệnh đề sau “wish’

Eg: He said; “I wish I had a lot of money”

-> He wishes (that) he had a lot of money

– Không đổi khác thì của mệnh đề sau “It’s (high/ about) time”

Eg: She said; “It’s about time you went to bed; children”

-> She told her children that It’s about time they went to bed

– Không biến hóa thì của mệnh đề đi sau ‘would rather, would sooner”

Eg: She said; “I would rather you stayed at home”

-> She said that she would rather I stayed at hone

– Không biến hóa thì của:

Could, would, might, should

Ought, had better, need -> trong câu nói gián tiếp

Nhưng must -> had to/ must

Eg: She said; “I could do the homework

-> She said the she could vì the homework

– Động từ bỏ trong lời nói trực tiếp có thời gian xác định:

Eg: He said, “I was born in 1980”

-> he said that he was born in 1980.

– Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian trong câu phức tất cả thì quá khứ đơn và thừa khứ tiếp diễn

Eg: “I saw him when he was going to the cinema”

 She said she saw him when she was going to lớn the cinema

2. đổi khác về đại từ bỏ nhân xưng, đại từ bỏ sở hữu, tính tự sở hữu


*

Đại từ bỏ nhân xưngTrực tiếpGián tiếp
Chủ ngữIWe
You
He, she
They
They/he/she/I
Tân ngữMe
Us
You
Him/her
Them
Them/him/her
Tính từ bỏ sở hữuMy
Our
Your
His/her
Their
Their/his/her/my
Đại tự sở hữuMine
Ours
Yours
Him/hers
Theirs
Theirs/his/hers

3. Biến hóa về tự chỉ thời gian và vị trí chốn

Trực tiếpGián tiếp
Today/ tonightthat day/ that night
Yesterdaythe day before/ the previous day
last month/ night …the month before / the previous month/ night
Tomorrowthe following day/ the next day
this moththat month
The day before yesterdaytwo days before
The day after tomorrowin two days’ time
next monththe month after / the following month
Herethere
Nowthen
Agobefore
Thisthat
Thesethose

* Chú ý:

Nếu tường thuật vẫn thuộc ở 1 địa điểm và thời gian, bọn họ không chuyển đổi thì của hễ từ, tính từ chỉ định và trạng ngữ thời hạn và nơi chốn.

eg: He said “I will come here to take this book tonight”.

-> An hour ago he said he will come here lớn take this book tonight.

– Thêm liên trường đoản cú vào câu tường thuật chỉ nguyên nhân

Eg: She said “ I am very tired I have worked overnight.”

-> She said she was very tires because she had been worked.

Bài tập về luật lệ lùi thì trong giờ Anh bao gồm đáp án


*

I. Turn these sentences into Reported speech.

1. She said,” I can’t find my umbrella”

___________________________________________________________

2. They said, “We are learning English now”

___________________________________________________________

3. “ My friend is coming next week”, Tom said.

___________________________________________________________

4. “ I’ll help my mum with housework this weekend”

___________________________________________________________

5. “We shall overcome this difficulty”, they said

___________________________________________________________

6. “ My father is a doctor here”, my friend said

___________________________________________________________

7. “I am going on holiday tomorrow”, the boy said khổng lồ his neighbor.

___________________________________________________________

8. “ You will have khổng lồ finish all these exercises before next week”, the teacher said to his students

___________________________________________________________

9. “ I came back here early yesterday,” she said.

___________________________________________________________

10. “ I’ve broken the vase,” she said

___________________________________________________________

11. “ I will never see you again,” the boy said khổng lồ the girl.

___________________________________________________________

12. He said to lớn her, “You are my friend.”

___________________________________________________________

13. Johnny said to lớn his mother, “I don’t know how to do this axercise.”

___________________________________________________________

14. “We are waiting for the school bus”, said the chidren.

___________________________________________________________

15. Marry said, “My father died a year ago”.

___________________________________________________________

16. John said, “I have finished studying my lesson”.

___________________________________________________________

17. Mary said, “I can not go lớn the movies with you, John”.

___________________________________________________________

18. “I shall expect khổng lồ see you next Wednesday.” Mary said khổng lồ her friend.

___________________________________________________________

19. He said, “I don’t know what happened.”

________________________________________________

20. She said, “I went to lớn the doctor yesterday.”

________________________________________________

21. He said, “I have a toothache.”

________________________________________________

22. She said, “I’ll write him a prescription.”

________________________________________________

23. They said, “We’re going to lớn the drugstore.”

________________________________________________

24. He said, “The doctor gave me some pills.”

________________________________________________

25. She said, “I go khổng lồ the supermarket every day.”

________________________________________________

26. He said, “I have received the envelope.”

________________________________________________

27. They said, “We visited Cannery Row.”

________________________________________________

28. She said, “I feel very sick.”

________________________________________________

29. He said, “I bought some popcorn.”

________________________________________________

30. They said, “We’re flying khổng lồ California.”

________________________________________________

31. He said, “I’m cutting off the main valve.”

________________________________________________

32. Phái mạnh said, “my uncle often plants the vegetables in the afternoon.”

……………………………………………………………………… …

33. “My uncle will not plant the vegetables tomorrow afternoon”, she said.

……………………………………………………………………………….

34. “Mr và Mrs Pike have just read these newspapers”, Nga said.

……………………………………………………………………………

35. She said, “I often listen khổng lồ music at night.”

………………………………………………………

36. Lan’s mother said, “ My daughter usually brushes her teeth before meals.”

…………………………………………………………………………………

37. They said, “We have to vì the assignments now.”

…………………………………………………………….

38. Lan says, “My sister seldom rides a xe đạp to school.”

…………………………………………………………

39. They said, “Our teacher sometimes explains the difficult lesson.”

………………………………………………………………………….

40. Nam giới said, “ I am doing my homework now.”

…………………………………………………………

II. Change the sentences below into direct speech.

1. My mother told me that she was sad then.

-> ___________________________________________________________

2. One of my friends said that she liked learning English with her teacher.

->___________________________________________________________

3. The doctor told me that I could leave the hospital that day.

-> ___________________________________________________________

4. The film director said that she was willing lớn work then.

->___________________________________________________________

5. The teacher told his students that he would be busy the following month.

-> ___________________________________________________________

6. Tom invited me to lớn his birthday party.

-> ___________________________________________________________

7. She said the doctor had written her a prescription.

________________________________________________

8. He said that he had a toothache.

________________________________________________

9. She said she went to lớn the museum every day.

________________________________________________

10. They said they were going to lớn the supermarket.

________________________________________________

11. She said that the doctor had given her some pills.

________________________________________________.

III. Change the following sentences into reported speech:

1. “Open the door,” he said to them.

-He told them………………………………………………………….

2. “Where are you going?” he asked her.

-He asked her where…………………………………………………

3. “Which way did they go?” he asked.

-He asked… …………………………………………………………….

4. “Bring it back if it doesn’t fit”, I said to lớn her.

-I told… ………………………………………………………………….

5. “Don’t try to open it now,” she said to us.

-She told… ………………………………………………………………

6. “Is it going lớn be a fine day today?” I asked her.

-I asked her… …………………………………………………………..

7. “He’s not at home”, she said.

-She said that… ………………………………………………………..

8. “Is the bus station far away?” the girl asked.

-The girl wanted to lớn know… ……………………………………….

9. “Don’t stay out late, Ann” Tom said.

-Tom told Ann… ………………………………………………………

10. “Please let me borrow your car,” he said lớn her.

-He asked… ………………………………………………………………

11. “Jean, have you seen my gloves?” Thomas asked.

-Thomas asked Jean…..

12. Don’t leave the window open, Mary”, I said.

-I told Mary…. ………………………………………………………….

13. “I’ll have a cup of tea with you,” she said.

She said that…

14. “I’ll pay him if I can” she said.

-She said that… ………………………………………………………….

15. “What are you going to vày next summer?” she asked.

– She asked us…. ………………………………………………………….

16. “I’ll phone you tomorrow,” he told Jack.

-He told Jack that…. …………………………………………………….

17. “Can I sit beside you, Jean?” Tom asked.

-Tom asked Jean…. ……………………………………………………..

18. “I want a camera for my birthday,” he said.

-He said that…. ………………………………………………………….

19. “Don’t keep the door locked,” he said to us.

-He told us…. ………………………………………………………….

20. “How long are you going to lớn stay?” I asked him.

-I asked him how long….

ĐÁP ÁN

1. He told them to xuất hiện the door.

2. He asked her where she was going.

3. He asked me which way they had gone.

4. I told her lớn bring it back if it didn’t fit.

5. She told us not khổng lồ try to mở cửa it then.

6. I asked her whether/ if it was going to be a fine day that day.

7. She said that he was not at home.

8. The girl wanted khổng lồ know whether/ if the bus station was far away.

9. Tom told Ann not to lớn stay out late.

10. He asked her to lớn let him borrow her car.

11. Thomas asked Jean whether/if she had seen his gloves.

12. I told Mary not lớn leave the window open.

13. She said that she would have a cup of tea with me.

14. She said that she would pay him if she could.

15. She asked us what we were going to vì the following summer.

16. He told Jack that he would phone him the following day.

17. Tom asked Jean whether/if he could sit beside her.

18. He said that he wanted a camera for his birthday.

19. He told us not to lớn keep the door locked.

20. I asked him how long he was going to lớn stay.

Trên đó là những kiến thức và kỹ năng về lý thuyết và bài tập về quy tắc lùi thì nhưng IELTS Academic cung cấp nhằm giúp chúng ta ôn luyện và nắm rõ kiến thức. Chúc các bạn nhanh chóng nắm vững kiến thức này. Các bạn hãy ghé thăm IELTS Academic để có thêm loài kiến thức hàng ngày nhé!