Chia sẻ cách làm đế tản nhiệt cho laptop, những cách tản nhiệt cho laptop khi chơi game

-
��}i�w���Q�����G=^�%��d�$k��guoy23ԑ���z����,�a��a

Bạn đang xem: Cách làm đế tản nhiệt cho laptop

X�a
X�����3����v� ly��_���"��.2�)��t�I-ڴEk�_�&�q�I��so���-v�A�X�X,K�d�����a�%E$Ee�%��� �ŒTF*(���ʪ��AR���X��I��Q†�U(�d&�T�/�.�0�t�%�5�ؠ!Lv�Ƿ~vr�/A�j�8jW� �,SoŽ��U���}l���-��ݢ��q%�ܷ��K��ԯ{��u��J��%<Ǚ�,��u�S3��y�_��w�F2��%́��9"o�������э��ԔM���ޕ�;-����5p��"��Lc
H?��`P��6��=� �W9�ga
Xֺ$ʔᦐa�T�e�-�, �6�9*e��I�ɦF3�+���8=��Xu���m7�������?;`�A�Sn4I�xv������$"�"��
,�Ue" k�m�>����a��BI�~���6��,Ye
JT/�G�C#�C�Vc�Q�g�q%Cc��M-��Y�j��Л>z
LIF>T�����,�K&��Y��n� �I�%yc���N�R�r���z����RQs�r�k�R�92׍���>�*r
R!/+��5)���q>J��b�u�>��ȏzs

Xem thêm: Top 7 cách chụp màn hình samsung a7 2016, cách chụp màn hình samsung a7 2016 đơn giản nhất

L9q�!u���O���Z���Vw��w�,���NV����ܹ� �ɱ
�:����Sw��*���{��5����"��U�LW����ۮWZz��$%=��h����%��l>�e9��<^�C� Z�n
EW�I��9V��X�*�c��ҿ�| ���i֛u�P�(�����9{>� ��:�UT��� �c��zi�Rn
V��Q��o�6���2u��<�ݻ˫a��c>��؛IR�Wܾ-�c
M�Zo��u
I�:�5��7�H��ʹՂng������2�J7o�2er43�j������Z����Qfc��M����Ԕ� ���Whg
TT�R� ���Qv
Q�Ȝ�k�4Ϲ,g��k����<-�Ng�K������Z�P�"*�B�� v
VFу������H%��7m��1f�D-���"qdܠ�>QG