Phân Biệt Cách Dùng Will Be V3 Kèm Bài Tập, Sự Khác Nhau Giữa Will Be V

-

Sự khác nhau giữa will be V_ing với will be V3 – kết cấu và phương pháp dùng will trong giờ Anh. Sự không giống nhau giữa will be V-ing và will be V3 là câu hỏi mà các bạn đang học Toeic quan tâm. Trong bài xích thi Toeic, dạng thắc mắc này cũng hay được ra thi. Còn nếu không cẩn thận, thí sinh rất đơn giản bị mắc bả và làm bài bác sai.

Bạn đang xem: Cách dùng will be v3

*
*

WILL BE V3

Đây là mẫu câu bị động, sẽ rất rất gần gũi với những bạn. Hay trong đề thi, sau “Will be V3” gồm giới từ “BY”

Ex: Euro năm 2016 will be held in France (Euro 2016 sẽ được tổ chức triển khai tại Pháp)

WILL BE V-ING

1) Đây là cấu trúc nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc cho hành động ra mắt trong tương lai.

Ex: We will throw a các buổi tiệc nhỏ this Sunday (Chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc vào chủ nhật này)

Để thừa nhận mạnh sự việc này ta đang nói là “We will be throwing a tiệc nhỏ this Sunday”.

2) kết cấu “will be V-ing” trong mẫu ngữ pháp này dùng để làm nhấn mạnh chân thành và ý nghĩa cho hành vi sẽ ra mắt trong tương lai, không liên quan đến thì “Tương lai tiếp diễn”. Do vậy, nếu chúng ta dịch “sẽ vẫn …” là không đúng nhé.

Mẹo có tác dụng bài so với dạng đề thi: Will be + …

Đáp án thường hoặc là V-ING, hay là V3

Nếu câu mang nghĩa chủ động, ta chọn V-ING

Nếu câu với nghĩa bị động, ta lựa chọn V3 (Hoặc giả dụ sau vị trí trống gồm giới từ bỏ “By”, chắc chắn ta lựa chọn V3)

Cấu trúc và phương pháp dùng will trong giờ đồng hồ Anh

1. Cấu tạo của “will” vào thì sau này đơn:

Thể khẳng định: (+)

Subject + will + Verb-infinitive.

Thể đậy định: (-)

Subject + won’t (will + not) + Verb-infinitive.

Thể nghi vấn: (?)

Will + Subject + Verb-infinitive?

Câu trả lời Yes:

Yes, + Subject + will.

Câu vấn đáp No :

No, + Subject + won’t (will + not).

Ví dụ:

(+) I will get married next year.

(+) We will pass the exam.

(+) My family will go lớn Nha Trang next summer.

(-) I will not get married next year.

(-) We won’t pass the exam.

(-) My family won’t go khổng lồ Nha Trang next summer.

(?) Will you get married next year?

(?) Will your family go lớn Nha Trang next year?

2. Cách sử dụng “will” vào thì tương lai đơn

Cách cần sử dụng thì tương lai đơn

Ví dụ về thì sau này đơn

Diễn đạt một ra quyết định tại thời gian nói

We will see what we can help you.

(Chúng tôi vẫn xem để rất có thể giúp gì mang lại anh).

Đưa ra lời yêu cầu, đề nghị, lời mời

Will you xuất hiện the door?

Anh tạm dừng hoạt động giúp tôi được không → lời yêu thương cầu

Will you come lớn lunch?

Trưa này cậu tới nạp năng lượng cơm nhé → lời mời

Diễn đạt dự đoán không tồn tại căn cứ

People will not go to đời xe jupiter before 22nd century.

(Con người sẽ không còn thể tới sao Mộc trước cầm kỉ 22).

Một số lấy ví dụ khác về phong thái sử dụng “Will” trong giờ đồng hồ Anh:

– I’m afraid I won’t be able to come tomorrow.

– Because of the train strike, the meeting won’t take place at 9 o’clock.

– We will probably stay in some sort of mountain lodge there.

– The best player on the tour will get a special trophy.

– I think it will be extremely hot there.

– You’ll have lớn let me know when it arrives.

– She will be able lớn live nearer her parents if she gets the job.

– If she gets the job, she will have khổng lồ move to Germany.

– I’ll take a day off if the weather’s fine next week.

– What will you vị with that soup? Will you just put it in the fridge or will you freeze it?

– I think I’ll have some orange juice, actually.

*** dấu hiệu nhận biết thì sau này đơn:

Will hay đi với những trạng từ chỉ thời gian như: tomorrow , next day/week/ year/ century…

3. Shall or will ?

Shall / will mọi là những trợ rượu cồn từ (auxiliary verb) sử dụng trong thì Tương lai đối kháng với tức thị sẽ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Lọc Friend Ít Tương Tác 2017, Lọc Bạn Bè Ít Tương Tác Nhanh Nhất

Trước đây, người ta phân chia:

Shall / will

Ví dụ

Shall for 1st person (ngôi trang bị 1)

Single : I shall be there soon

Plural : We shall be there soon

Will for 2nd person (ngôi sản phẩm 2)

Single và plural : You will be there soon

Will for 3rd person (ngôi vật dụng 3)

Single : He/She/It will be there soon.

Plural : They will be there soon.

Ngày nay, Shall ít được sử dụng hơn, đặc biệt là trong giờ Anh Mỹ. Bạn ta áp dụng Will trong hầu như chủ ngữ.

Tuy nhiên, lý lẽ này còn được áp dụng trong các bài thi và nội dung bài viết mang tính học tập thuật cao hơn

Cấu trúc và phương pháp dùng Will trong giờ Anh

(Cách dùng Shall trong tiếng Anh)

4. Will trong thắc mắc đuôi (Tag questions)

Câu hỏi đuôi là một trong những dàng câu hỏi rất thông dụng trong giờ Anh, là một thắc mắc ngắn được thêm vào thời điểm cuối câu nai lưng thuật.

Cấu trúc:

Positive statement, negative question tag?

Sau câu bổn phận dùng (Do…/Don’t vày v.v… ), câu hỏi đuôi hay là … , will you?

Thì tương lai tiếp nối và thì sau này tiếp diễn chấm dứt là nhị thì khá phổ biến trong tiếng Anh. Tuy nhiên, hai thì ấy lại tốt bị nhầm với cấu trúc will be V-ing cùng will be V3. Hai cấu tạo trên không chỉ giúp đến cách sử dụng tiếng Anh của chúng ta được nhiều mẫu mã hơn nhưng còn bổ sung cập nhật thông tin về mặt ý nghĩa sâu sắc cho câu văn. Vày thế, bài viết dưới đây sẽ giới thiệu về ý nghĩa, cách áp dụng và bài tập rèn luyện về cấu tạo trên để bạn đọc đã có được hiểu biết chính xác nhất.
*

Key takeaway:

Hai cấu trúc trên được sử dụng thông dụng trong những cuộc hội thoại hằng ngày của người bản xứ.

Hai kết cấu trên phần đông được thực hiện để nói đến một hành vi sẽ xảy ra trong tương lai nhưng chưa xảy ra trong hiện nay tại.

Cách dùng Will be Ving

Cấu trúc được sử dụng khi tín đồ nói muốn nhấn mạnh vấn đề về một vấn đề hoặc hành vi sẽ được thực hiện và kéo dài vào 1 thời điểm rõ ràng trong tương lai. Không tính ra, cấu tạo cũng có thể được áp dụng để chỉ một hành động, hiện tại tượng mang tính chất trợ thời thời, mới mẻ sẽ xảy ra trong tương lai. Có thể dịch nghĩa cấu trúc này là “sẽ đang” với được sử dụng dưới thể chủ động.

Cấu trúc cầm thể:

S + will be + V-ing

Lưu ý:

Cấu trúc trên hay được sử dụng vào ngôi trường hợp nhiều sự kiện bước đầu và tiếp tục ra mắt trong tương lai hoặc là một trong những lịch trình đã có được xác minh, hẹn trước vào tương lai. Cấu trúc trên khác với kết cấu will + V ở vị trí tính chắc chắn của hành vi được nhấn mạnh và với mức độ cao hơn. Ngoại trừ ra, khi sử dụng cấu tạo will be + V-ing thì câu văn cần phải có một thời gian cụ thể trong tương lai

So sánh: I will upload the tệp tin one day & I will be uploading the file tomorrow.

Với kết cấu will + V, câu văn không cần phải đưa ra một khoảng chừng thời gian cụ thể nhưng kết cấu will be + V-ing thì lại bắt buộc phải có

Với cấu tạo will + V, độ rõ ràng và chắc chắn rằng về bài toán “Tôi sẽ sở hữu tập tài liệu lên” mơ hồ với thấp hơn kết cấu will be + V-ing

Ví dụ:

I will be taking an IELTS test tomorrow. (Tôi chắc chắn rằng sẽ tham gia bài bác thi IELTS vào trong ngày mai.)

She will be attending the conference at the local center tomorrow. (Cô ấy chắc chắn rằng sẽ tham tham dự tiệc nghị chính giữa địa phương vào ngày mai.)

He will be finishing his assignment tomorrow because it is scheduled by that time. (Anh ấy chắc hẳn rằng sẽ ngừng bài tập của bản thân vào ngày mai tại vì nó sẽ hết hạn vào thời gian đó.)

Cách sử dụng Will be V3

Cấu trúc được thực hiện khi người nói muốn nhấn mạnh về một việc chắc chắn là sẽ được thực hiện trong tương lai và dùng với thì tương lai đơn, thay bởi tương lai tiếp diễn như cấu trúc ở trên. Có thể dịch nghĩa cấu tạo này sang trọng tiếng Việt là “sẽ bị/sẽ được”. Cấu tạo này được sử dụng dưới thể bị động, thường sẽ có dấu hiệu nhận ra là từ bỏ “by”và nói về hành vi sẽ xảy ra trong tương lai.

Cấu trúc núm thể:

S + will be + V3

Ví dụ:

The dog’s leg is broken so it will be checked by the vet tomorrow. (Chân của con chó đã biết thành gãy bắt buộc nó sẽ tiến hành kiểm tra bởi bác bỏ sĩ thú ý vào ngày mai.)

My parents will be visiting tomorrow so my room will be cleaned by a professional service. (Bố người mẹ tôi sẽ đến thăm vào trong ngày mai đề nghị phòng của tôi chắc hẳn rằng sẽ được dọn dẹp bởi một thương mại & dịch vụ chuyên nghiệp.)

The graduation ceremony will be held by the school"s council on 20st November. (Lễ tổ nghiệp sẽ tiến hành tổ chức vị hội đồng trường vào ngày 20/11.)

*

Bài tập tành tập

Bài 1: chia động từ bỏ cho đa số câu bên dưới đây

At three o"clock tomorrow, I …….. (work) in my office.

At three o"clock tomorrow, you ………. (lie) on the beach.

At three o"clock tomorrow, he ……….. (wait) for the train.

At three o"clock tomorrow, she ………. (shop) in New York.

At three o"clock tomorrow, it ………. (rain).

At three o"clock tomorrow, we ………… (get) ready lớn go out.

At three o"clock tomorrow, they …………. (meet) their parents.

At three o"clock tomorrow, he …………. (study) in the library.

At three o"clock tomorrow, she……….. (exercise) at the gym.

At three o"clock tomorrow, I ………… (sleep).

Đáp án

1. Will be working

2. Will be lying

3. Will be waiting

4. Will be shopping

5. Will be raining

6. Will be getting

7. Will be meeting

8. Will be studying

9. Will be exercising

10. Will be sleeping

Bài 2: chia động từ cho phần lớn câu bên dưới đây

World Cup 2022 ……………….. (hold) in Qatar.

My car …………………….. (repair) by a mechanic tomorrow.

My homework ………………(do) tomorrow.

Jenny ………………….. (drive) trang chủ by her father.

The jacket at the mall ………………. (sell) by Adam tomorrow.

The garbage …………………….. (throw) in front of.

……. Your hair ……. (wash) at the salon làm tóc tomorrow?

……. The đoạn phim ……… (upload) on Youtube?

The gift ……………. (deliver) to your door by the shipper.

Đáp án

will be held

will be repaired

will be done

will be driven

will be sold

will be thrown

Will …. Be washed

Will …. Be uploaded

will be delivered

Tổng kết

Như vậy, nội dung bài viết đã cung cấp định nghĩa và cách dùng cấu tạo Will be V-ing với Will be V3 với đa dạng và phong phú các ví dụ minh họa nỗ lực thể. Bên cạnh ra, tác giả còn đưa ra những bài bác tập để bạn đọc có thể luyện tập sử dụng cấu tạo trên thành thục hơn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ giúp fan đọc nâng cấp ngữ pháp của mình, và áp dụng chúng trong bài bác thi IELTS tương tự như trong những cuộc hội thoại tiếp xúc tiếng Anh hằng ngày.