Cách đóng gói hàng gửi viettel post, cho chủ shop online

-
" data-medium-file="https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-ooc-275x300.png" data-large-file="https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-ooc.png" loading="lazy" class="wp-image-10108" src="https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-ooc.png" alt="Bảng giá dịch vụ thương mại gửi mặt hàng ở Viettel Post" width="700" height="763" srcset="https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-ooc.png 725w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-ooc-275x300.png 275w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-ooc-134x146.png 134w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-ooc-46x50.png 46w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-ooc-69x75.png 69w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-ooc-688x750.png 688w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-ooc-441x480.png 441w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />

Bảng giá thương mại dịch vụ gửi sản phẩm ở Viettel Post


Hướng dẫn nhờ cất hộ hàng làm việc  Viettel Post trường đoản cú A mang đến Z

Chỉ cần vâng lệnh 6 bước quan trọng dưới đây, bạn đã sở hữu thể nhờ cất hộ hàng Viettel Post một phương pháp dễ dàng.

Bạn đang xem: Cách đóng gói hàng gửi viettel post

Bước 1: chế tác một tài khoản Viettel Post cá nhân

Bạn truy cập trang nhà website www.viettelpost.vn để đăng ký một tài khoản cá nhân. Điều này đảm bảo an toàn quản lý việc vận chuyển hàng của doanh nghiệp trong thời hạn dài và an toàn, thống nhất. 


" data-image-caption="Tạo một tài khoản Viettel Post cá nhân

" data-medium-file="https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-1-ooc-300x160.png" data-large-file="https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-1-ooc.png" loading="lazy" class="wp-image-10109 jetpack-lazy-image" src="https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-1-ooc.png" alt="Tạo một thông tin tài khoản Viettel Post cá nhân" width="700" height="373" data-lazy-srcset="https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-1-ooc.png 1024w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-1-ooc-300x160.png 300w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-1-ooc-768x409.png 768w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-1-ooc-260x138.png 260w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-1-ooc-50x27.png 50w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-1-ooc-141x75.png 141w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-1-ooc-960x511.png 960w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-1-ooc-902x480.png 902w" data-lazy-sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" data-lazy-src="https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-1-ooc.png?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0l
GODlh
AQABAIAAAAAAAP///y
H5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">" data-image-caption="Tạo một tài khoản Viettel Post cá nhân

" data-medium-file="https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-1-ooc-300x160.png" data-large-file="https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-1-ooc.png" loading="lazy" class="wp-image-10109" src="https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-1-ooc.png" alt="Tạo một tài khoản Viettel Post cá nhân" width="700" height="373" srcset="https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-1-ooc.png 1024w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-1-ooc-300x160.png 300w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-1-ooc-768x409.png 768w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-1-ooc-260x138.png 260w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-1-ooc-50x27.png 50w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-1-ooc-141x75.png 141w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-1-ooc-960x511.png 960w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-1-ooc-902x480.png 902w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />

Tạo một thông tin tài khoản Viettel Post cá nhân


Bước 2: Tiến hành tạo solo vận chuyển

Sau khi đăng ký thành công tài khoản ở bước 1, bạn quay trở về trang chủ, click chuột Tạo giao dịch trong nước để bắt đầu tạo vận đối kháng cho đơn hàng của mình. Đầu tiên là thông tin người dấn hàng, sinh sống đây đặc biệt nhất là số điện thoại, nếu tín đồ nhận hàng có trong danh bạ của người sử dụng thì hãy bấm chuột biểu tượng danh bạ ở phía bên phải, bấm tiếp vào biểu tượng danh bạ trong Danh sách người nhận và chọn người nhận hàng.


" data-image-caption="Tiến hành tạo đối chọi vận chuyển

" data-medium-file="https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-2-ooc-300x171.png" data-large-file="https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-2-ooc.png" loading="lazy" class="wp-image-10110 jetpack-lazy-image" src="https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-2-ooc.png" alt="Tiến hành tạo 1-1 vận chuyển" width="700" height="398" data-lazy-srcset="https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-2-ooc.png 1024w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-2-ooc-300x171.png 300w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-2-ooc-768x437.png 768w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-2-ooc-257x146.png 257w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-2-ooc-50x28.png 50w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-2-ooc-132x75.png 132w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-2-ooc-960x546.png 960w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-2-ooc-845x480.png 845w" data-lazy-sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" data-lazy-src="https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-2-ooc.png?is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0l
GODlh
AQABAIAAAAAAAP///y
H5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">" data-image-caption="Tiến hành tạo đơn vận chuyển

" data-medium-file="https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-2-ooc-300x171.png" data-large-file="https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-2-ooc.png" loading="lazy" class="wp-image-10110" src="https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-2-ooc.png" alt="Tiến hành tạo 1-1 vận chuyển" width="700" height="398" srcset="https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-2-ooc.png 1024w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-2-ooc-300x171.png 300w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-2-ooc-768x437.png 768w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-2-ooc-257x146.png 257w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-2-ooc-50x28.png 50w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-2-ooc-132x75.png 132w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-2-ooc-960x546.png 960w, https://ooc.vn/wp-content/uploads/2020/06/gui-hang-viettel-post-buoc-2-ooc-845x480.png 845w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />

Tiến hành tạo solo vận chuyển


Tiếp theo là Thông tin mặt hàng hóa, ban đầu từ tên hàng, số tiền, kế tiếp là khối lượng, số lượng, rất nhiều thứ các phải chính xác. Viettel.Post sẽ xác thực một lần tiếp nữa về showroom nhận hàng, các bạn hãy ghi địa chỉ chính xác và bấm Xác nhận, tiếp nối chọn loại hình dịch vụ gửi, thời hạn gửi sẽ biến đổi khi bạn chọn các loại hình dịch vụ gửi không giống nhau. Sau cuối là kiểm soát tiền thu hộ, ghi chú xem hàng, showroom giao mặt hàng và loại hàng một lần nữa, sau đó tích chọn Gửi ngay.

Bước 3: Đóng gói sản phẩm

Trong các bước gửi hàng Viettel Post, đóng gói sản phẩm được xem là bước buổi tối quan trọng. Bởi lẽ vì sản phẩm khi tới tay khách hàng hàng, quality cũng như tính chu toàn còn được bảo đảm hay không phụ thuộc vào rất các vào quy trình này. Đóng gói sản phẩm kỹ lưỡng giúp đảm bảo tính tính an toàn và bảo mật thông tin trong quy trình chuyển phát. Khi sàng lọc gửi hàng Viettel Post, các chủ shop có thể tự gói gọn hàng hoặc đem về bưu viên để hãng đóng gói giúp.

Đóng gói sản phẩm quan trọng là thế, bởi vậy bạn nên nắm rõ những xem xét sau phía trên để đảm bảo hàng sẽ đến tay khách hàng chính hãng nguyên vẹn:

Dán kín hoặc niêm phong bưu phẩm bằng chữ ký hoặc dấu đối với các loại sách vở quan trọng
Hàng hóa dễ dàng vỡ nên sử dụng giấy gói Bubble và thực hiện thùng carton nhằm gói mặt ngoài.Nên đặt hàng cạnh nhau cùng chèn tấm bọt bong bóng vào giữa để tránh các góc, cạnh, mặt mặt và mặt bên dưới thùng.Đối với nhiều loại hàng hoá năng lượng điện tử, nên thực hiện miếng bọt được làm từ PE, PU hoặc giấy gói Bubble.Đối với loại hàng hoá hoàn toàn có thể cuộn tròn, hãy cuộn tròn sản phẩm cho vào ống nhựa hoặc những ống tròn bằng bìa carton.Đối với hàng hoá khác như quần áo, tất cả thể chỉ cần bọc bởi túi nilon, sau đó dùng băng dính quấn kĩ gói hàng.Khi gói hàng, cần bảo vệ phía bên trên hộp hàng buộc phải nhẵn để rất có thể dán được hoá đơn gửi.Không nên áp dụng giấy, vải nhằm gói.Nếu bỏ hoá đối chọi hoặc các sách vở hướng dẫn sử dụng thì cần bỏ vào phía trong thùng hàng trước khi đóng gói chứ không dán phía bên ngoài thùng.

Bước 4: Gửi hàng

Trước khi thực hiện gửi hàng cho mặt vận chuyển Viettel Post, bạn nên kiểm tra lại một lần tiếp nữa thật cảnh giác giấy tờ (hoá đơn, tin tức đơn gửi,…). Ngoài ra bạn cần kiểm tra lại xem mặt hàng hoá của chính bản thân mình có vi phạm các sản phẩm cấm gửi của Viettel Post tương tự như theo quy định pháp luật hay không. Ví dụ khi nhờ cất hộ hàng Viettel Post, bạn cần nắm vững những thông tin sau:

Danh sách trang bị cấm gửi: các chất ma tuý cùng kích mê thích thần kinh, sinh vật sống, chi phí Việt Nam, tiền quốc tế và các sách vở và giấy tờ có quý hiếm như tiền, …Những điều kiện về món đồ gửi: Đảm bảo vừa đủ chứng từ so với hàng hoá phải chịu thuế, …

Sau khi đảm bảo an toàn rằng sản phẩm hoá của bản thân đã đủ điều kiện để sử dụng dịch vụ gửi hàng Viettel Post, bạn có thể tự đem lại bưu viên của mặt hàng hoặc đăng lên hệ thống và đợi nhân viên cấp dưới của hãng đến thu deals của bạn.

Bước 5: Tra cứu hành trình Viettel Post

Nếu các bạn không đăng kí tài khoản cá nhân trên hệ thống Viettel Post, bạn vẫn hoàn toàn rất có thể tra cứu hành trình giao dịch của mình. Với tính năng theo dõi vận đơn hay Viettel post Tracking, bạn cũng có thể theo coi triệu chứng của một hoặc nhiều solo hàng của bản thân mình được chuyển phát vày Viettel Post, xác định bưu gửi Viettel Post đúng chuẩn nhất.

Với chức năng tra cứu vãn vận 1-1 Viettel ngay lập tức tại trang chủ, chúng ta điền vào mã phiếu gửi, Viettel vẫn gửi lại vừa đủ thông tin hành trình deals của bạn. Còn vào trường hợp các bạn đã đăng ký tài khoản cá nhân, bạn chỉ việc đăng nhập vào tài khoản của mình và theo dõi hành trình đơn hàng. Đặc biệt là với thông tin tài khoản cá nhân bạn có thể theo dõi nhiều đơn hàng cùng lúc, tiện lợi hơn với dễ kiểm soát và điều hành hơn. Về thời hạn nhận hàng trung bình, thời gian chuyển phát cấp tốc là không quá 2 ngày. Cùng với các kiểu dịch vụ chuyển sản phẩm khác, Viettel Post sẽ nhanh chóng gửi hàng của người tiêu dùng đến khách.

Bước 6: Nhận chi phí ship COD Viettel Post

Tại Viettel Post, thời hạn trả tiền ship COD là vào lắp thêm 3 cùng thứ 6 hàng tuần. Nếu khách hàng thỉnh thoảng new sử dụng thương mại & dịch vụ này, bạn cũng có thể mang phiếu gồm mã vận đối kháng ra bưu viên để dấn tiền. Vào trường hợp bạn là người tiêu dùng lâu dài, chúng ta cũng có thể được hãng giao mang lại tận tay hoặc cung ứng số tài khoản bank để được hãng chuyển khoản trực tiếp.

Nhắc mang đến Viettel Post, nhiều người dân sẽ nghĩ ngay mang lại một đơn vị chức năng vận đưa uy tín được nhiều người yêu thích và sử dụng hiện nay. Nếu bạn là một chủ siêu thị kinh doanh online, bạn nhất định sẽ yêu cầu tìm hiểu cách thức hoạt hễ và bí quyết đóng gói hàng gởi Viettel Post. Điều này để giúp bạn buổi tối ưu quy trình bán sản phẩm và dễ dàng kiểm soát quy trình vận chuyển của đơn hàng.

Có nên gửi hàng qua Viettel Post không?

Với sự cạnh tranh khốc liệt của các đơn vị vận động trên thị phần hiện nay, thật nặng nề để rất có thể lựa chọn thương hiệu làm sao là rất tốt và tương xứng nhất. Cho dù được ca ngợi là “thương hiệu quốc dân” trong nghành vận ship hàng hóa, Viettel Post cũng sẽ có những chủ kiến trái chiều riêng biệt khi bỏ lên bàn cân đối chiếu với những thương hiệu khác.

*

Có đề xuất sử dụng dịch vụ vận chuyển của Viettel Post không?

Xét về toàn diện dịch vụ, cách gửi hàng của Viettel Post cũng biến thành tương tự như những đơn vị đi lại khác. Cước chi phí gửi hàng và các gói dịch vụ cũng không có quá các chênh lệch. Tuy nhiên, thương mại & dịch vụ gửi sản phẩm qua Viettel Post đem đến nhiều trải nghiệm chuyên nghiệp hơn.

Chỉ cùng với một chiếc điện thoại thông minh có kết nối internet, bạn đã có thể thuận tiện kiểm soát solo hàng bằng phương pháp tra cứu hành trình dài vận chuyển Viettel Post trên website hoặc qua ứng dụng.

Bằng phương pháp này, chúng ta cũng có thể thuận tiện thông tin cho khách hàng hàng của chính bản thân mình biết đơn hàng đã đi mang lại đâu, giúp tăng trải nghiệm mua sắm chọn lựa và sự chuyên nghiệp cho cửa hàng.

Không mọi vậy, thời gian giao hàng của Viettel Post cũng trở nên ngắn rộng so với những thương mại & dịch vụ vận chuyển của bưu điện. Cũng chính vì vậy, đơn vị vận gửi này luôn luôn nhận được review cao hơn mặc dù là đối với cá nhân hay những chủ shop.

Những giải pháp gửi mặt hàng qua Viettel Post

Sở dĩ Viettel Post được review cao là vì thương hiệu này luôn đi đầu vào việc thâu tóm mọi xu hướng công nghiệp, dẫn tới năng lực tiếp cận người sử dụng rất cao. Để mang lại những trải nghiệm xuất sắc nhất, đơn vị vận gửi này cung cấp cùng thời điểm hai biện pháp gửi sản phẩm như sau:

Gửi hàng Viettel Post tức thì tại nhà

Cách này giúp bạn tiết kiệm thời hạn và sức lực lao động di chuyển, cầm vì phải đến tận các bưu cục thì bạn có thể thao tác ngay lập tức tại nhà. Bạn chỉ cần tạo đối chọi trên điện thoại thông minh hoặc contact đến hotline của đơn vị để nhấn được support dịch vụ giỏi nhất.

Thông thường, cách đóng gói hàng nhờ cất hộ Viettel post ngay tận nơi sẽ được áp dụng cho số lượng giao dịch lớn, không thể tự vận chuyển đến các bưu cục. Bên cạnh ra, thời hạn lấy mặt hàng của nhân viên cấp dưới cũng có thể kéo dài, chính vì như vậy nếu mong mỏi gửi tức thì lập tức chúng ta nên trực kế tiếp bưu cục.

Xem thêm: 99 mẫu thiết kế shop quần áo trẻ em đẹp mắt, hút khách, 45+ mẫu thiết kế shop mẹ và bé

*

Viettel Post cung cấp thu nhận sản phẩm & hàng hóa ngay tại nhà cực một thể lợi

Gửi mặt hàng qua Viettel Post trên bưu cục

Đây là phương pháp gửi hàng truyền thống lâu đời mà mọi đơn vị vận chuyển sản phẩm & hàng hóa đều cung cấp. Với mạng lưới bưu cục và trung tâm khai quật rộng khắp những tỉnh trên toàn quốc, bạn sẽ dễ dàng nhằm trực kế tiếp gửi hàng. Tại phía trên đội ngũ nhân viên cấp dưới sẽ mừng đón và phía dẫn cho bạn cách đóng gói hàng giữ hộ Viettel Post sao để cho đúng.

*

Cách gói gọn hàng gởi Viettel Post trực tiếp tại bưu cục

Hướng dẫn biện pháp đóng gói hàng gửi Viettel Post mang lại chủ shop online

Cách gói hàng nhờ cất hộ Viettel Post đúng đắn sẽ tuân theo trình từ 6 bước sau đây:

Bước 1: tạo thành một thông tin tài khoản Viettel Post cá nhân

Để đăng ký tài khoản Viettel Post, bạn cần đăng nhập vào website www.viettelpost.vn, vấn đề đó giúp cho việc vận chuyển hàng hóa của người tiêu dùng trong thời hạn dài đang thống độc nhất và bình an hơn.

*

Cách đóng gói hàng nhờ cất hộ Viettel Post trải qua tài khoản cá nhân

Bước 2: Tạo đối kháng vận chuyển

Sau khi đăng ký tài khoản thành công, bạn trở về trang chủ, nhấp vào mục “Tạo giao dịch trong nước” để ban đầu tạo vận đơn thứ nhất cho mình. để ý điền khá đầy đủ các thông tin của bạn nhận hàng, đặc biệt là số năng lượng điện thoại. Nếu thông tin người dấn hàng bao gồm trong danh bạ của khách hàng thì chỉ cần nhấp vào hình tượng danh bạ phía bên phải, nhận chọn danh sách người nhận tiếp nối lựa chọn tín đồ nhận hàng.

*

Hướng dẫn cách đóng gói hàng gửi Viettel Post đến chủ shop

Di chuyển đến mục tiếp theo sau là “Thông tin mặt hàng hóa”. Chúng ta cần đảm bảo an toàn điền chính xác các tin tức từ tên hàng, số tiền, khối lượng cho cho số lượng. Sau khi xong xuôi Viettel Post sẽ yêu cầu xác nhận một đợt nữa về showroom nhận hàng, chúng ta điền lại bao gồm xác địa chỉ sau đó bấm “Xác nhận”. Tùy theo nhu yếu gửi trong khoảng thời hạn bao thọ mà các bạn sẽ lựa chọn loại hình dịch vụ phù hợp. Cuối cùng là kiểm soát lại số chi phí thu hộ, ghi chú solo hàng, địa chỉ cửa hàng giao mặt hàng một lần nữa, tiếp đến nhấn lựa chọn “Gửi ngay”.

Bước 3: Đóng gói sản phẩm

Đây là bước đặc biệt nhất trong quá trình gửi hàng vị nó sẽ tác động đến unique cũng như tính đầy đủ của sản phẩm lúc tới tay khách hàng hàng. Cách đóng gói hàng gởi Viettel Post cần đảm bảo an toàn kỹ càng để bảo đảm tính an toàn và bảo mật thông tin trong quá trình vận chuyển.

Khi lựa chọn dịch vụ gửi sản phẩm của Viettel Post, những shop có thể tự đóng gói hoặc đưa về bưu viên để hãng gói gọn hộ.

Một vài để ý trong giải pháp đóng gói hàng giữ hộ Viettel Post:

Dán kín hoặc niêm phong hàng hóa bằng chữ cam kết hoặc dấu đối với những loại giấy tờ quan trọng.

*

Sử dụng túi chống sốc bên trong hộp đựng

Nên đặt hàng nằm cạnh nhau cùng chèn màng xốp bóp nổ chính giữa để tránh những cạnh, góc, mặt mặt và mặt bên dưới của thùng.Đối với đều hàng hóa có thể cuộn tròn, hãy cuộn thành phầm cho vào ống tròn bìa carton hoặc ống nhựa.Với những sản phẩm & hàng hóa khác như quần áo, hoàn toàn có thể bọc dễ dàng và đơn giản bằng túi nilon, tiếp nối dùng băng bám dán kỹ gói hàng.Đảm bảo cách đóng gói hàng giữ hộ Viettel Post phải phẳng phiu và vỏ hộp hàng bắt buộc nhẵn thì mới có thể dán được hóa đối chọi gửi.Không yêu cầu dùng vải hoặc giấy nhằm gói hàng.Hóa đối chọi hoặc giấy hướng dẫn sử dụng nên được quăng quật phía phía bên trong thùng trước lúc đóng gói gửi mang đến khách hàng.

*

Cách đóng gói hàng gửi Viettel Post bằng túixốp khíchống sốc mang lại độ an toàn cho sản phẩm

Bước 4: giữ hộ hàng

Sau lúc thực hiện xong xuôi cách đóng gói hàng giữ hộ Viettel Post, bạn phải kiểm tra lại các sách vở và giấy tờ một lần nữa trước khi triển khai gửi hàng. ở bên cạnh đó, nhớ check xem sản phẩm hóa của chính mình có vi phạm luật vào mặt hàng cấm gởi của Viettel Post không qua một vài quy định sau đây:

Danh sách hàng cấm gửi: kích thích thần kinh, hóa học ma túy, sinh đồ sống, tiền Việt, tiền nước ngoài và các sách vở có giá trị như tiền,...Điều kiện món đồ gửi: Đảm bảo không thiếu thốn các triệu chứng từ so với các sản phẩm & hàng hóa phải chịu đựng thuế,…

Sau khi bảo đảm an toàn hàng hóa của mình đã hoàn thành đúng biện pháp đóng gói hàng nhờ cất hộ Viettel Post và các điều kiện bắt buộc thiết, bạn có thể tự mang lại bưu cục hoặc đăng lên hệ thống để chờ nhân viên đến thu hàng.

Bước 5: Tra cứu hành trình Viettel Post

Không chỉ bảo đảm an toàn sự chuẩn chỉnh xác trong cách đóng gói hàng gửi Viettel Post, chúng ta còn phải để ý đến hành trình đơn hàng để theo dõi tiến độ phục vụ của đối kháng vị. Ví như chưa đk tài khoản cá nhân trên hệ thống Viettel Post, chúng ta cũng có thể theo dõi triệu chứng của một hoặc nhiều deals qua tính năng theo dõi vận 1-1 (Viettel Post Tracking). Khối hệ thống này góp xác định đúng chuẩn vị trí đơn hàng được gửi phát bởi vì Viettel Post.

Tại trang chủ của Viettel Post www.viettelpost.vn, các bạn tìm chọn công dụng tra cứu vớt vận đối kháng rồi điền không thiếu mã phiếu gửi, Viettel sẽ gửi lại toàn bộ thông tin hành trình giao dịch của bạn. Vào trường hợp bạn đã sở hữu tài khoản cá nhân, chỉ việc đăng nhập vào thông tin tài khoản là đã rất có thể xem tình trạng của không ít đơn hàng cùng một lúc. Với biện pháp này sẽ giúp bạn thuận tiện kiểm soát giao dịch hơn.

Về thời hạn nhận hàng, thời gian chuyển phát nhanh trung bình không thật 2 ngày. Đối với các loại hình chuyển vạc khác, Viettel Post sẽ nỗ lực nhanh chóng gửi hàng mang đến bạn.

*

Cách tra cứu vớt hành trình deals Viettel Post

Bước 6: dìm tiền ship COD từ Viettel Post

Thời gian trả tiền thu hộ của Viettel Post là vào máy 3 với thứ 6 sản phẩm tuần. Nếu khách hàng chỉ thỉnh thoảng sử dụng thương mại dịch vụ này, các bạn phải mang đến bưu viên trích phiếu vận đối chọi để nhận tiền. Còn nếu bạn đã là khách hàng hàng vĩnh viễn thì hàng sẽ ưu tiên giao mang lại tận tay hoặc chuyển khoản qua ngân hàng trực tiếp qua tài khoản ngân hàng của bạn.

Phí gửi hàng qua Viettel Post

Không chỉ thắc mắc về phong thái đóng gói hàng gởi Viettel Post, nhiều người cũng sẽ quan tâm tầm giá gửi mặt hàng qua đơn vị này là bao nhiêu, tất cả mắc xuất xắc không? Theo review chung, giá bán gửi sản phẩm Viettel Post nằm ở mức trung bình so với những hãng khác.

Đối với thương mại & dịch vụ chuyển phân phát trong nước, thương hiệu đang cung cấp 3 kiểu dịch vụ khác nhau: đưa phát tiết kiệm ngân sách (VTK), gửi phát cấp tốc (VCN), gửi phát khẩn cấp (VHT). Dường như còn có thương mại dịch vụ vận chuyển trong tầm 36h với 60h để đáp ứng nhu mong của một số khách hàng. Tùy vào loại dịch vụ mà phí gửi hàng cũng trở nên có sự khác biệt nhất định, chúng ta có thể tham khảo qua bảng phí cụ thể sau:

*

Bảng phí thương mại dịch vụ gửi mặt hàng tại Viettel Post

Ngoài ra, trường hợp hàng hóa của bạn bị trả lại thì bạn sẽ chịu thêm một khoản tổn phí chuyển trả bằng 1/2 cước chiều đi.

Những lưu ý khi đóng gói sản phẩm & hàng hóa gửi Viettel Post

Cách gói gọn hàng gởi Viettel Post rất đơn giản dễ dàng nhưng bạn vẫn cần được nắm trước một vài lưu ý để tránh chạm chán những khủng hoảng trước và sau thời điểm gửi:

Với bề ngoài ship COD bạn phải photo CMND/CCCD để nhấn tiền thu hộ trong lần đầu tiên gửi. Hãng đang trả lại chi phí từ 5 - 7 ngày sau thời điểm kiện hàng được giao thành công.Viettel Post không sở hữu và nhận các mặt hàng cấm, hàng khiến cháy nổ, hóa học kích thích, ma túy, động vật hoang dã sống, tiền và kim loại quý.Sau khi nhờ cất hộ hàng bạn cần giữ lại Phiếu nhờ cất hộ hàng để giải quyết và xử lý tranh chấp ví như hàng bị nứt hoặc thất lạc.PE foam và những loại vật liệu đóng gói không giống với tiến trình kỹ thuật nghiêm khắc nhằm đem lại các sản phẩm quality nhất. Liên hệ cho cửa hàng chúng tôi để được cung cấp và giải đáp nhanh nhất!