Bị cảnh cáo, nguyên chủ tịch dầu khí được điều làm… điện lực 

Ông Nguyễn Quốc KHánh tại lỡi bổ nhậm chức phận Tổng giám đốc với ông Nguyễn Vũ Trường Sơn ra tháng 3-2016 – Ảnh: N.A.

Ông Khánh hử ôi thôi giữ chức phận Chủ ngoẹo PVN kể từ bỏ ngày 9-3-2017 sau khi có quyết toan mức Thủ tướng tá.

Sau đấy, ngày 31-3-2017 Bộ Công yêu hử ban hành Quyết toan căn số 1128 thu nạp và cắt cử ông nào là tới nhấn công tác tại Văn phòng chống Ban chỉ đạo nhà nước phăng phát triển điện sức.

Liên quan lại tới vấn đề kỷ luật mức danh thiếp cá nhân chủ nghĩa ghẹo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bộ Công yêu cho biết, tại kỳ hội mức 14 mức Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra từ bỏ ngày 24 tới ngày 26-4-2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương hử coi xét, kết luận danh thiếp nội dung quan lại yếu, trong suốt đấy có những vi phạm, thiếu sót xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Căn căn cứ quy toan mức Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương hử quyết toan kỷ luật tuần tra hình mứcc cảnh cáo đối xử với ông Nguyễn Quốc Khánh.

Bên ven hình mứcc kỷ luật phăng Đảng, Bộ Công yêu cho biết theo thẩm quyền đặt trao đương nghiên căn cứu, coi xét, đề xuất thi hành kỷ luật phăng hành chính đối xử với ông Nguyễn Quốc Khánh theo quy toan mức luật pháp.

Tuy nhiên, kết quả kỷ luật có chửa đặt Bộ nào là thông báo và cho biết sẽ có thông báo sau khi có kết quả chính mứcc.

Hiện nay theo sự cắt cử, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng giám đốc PVN đương trợ thì kiêm nhiệm Chủ ngoẹo Hội với quản trị.

Như nuốm sau 5 tháng, “ghế nóng” Chủ ngoẹo Tập đoàn Dầu khí hử rỗng tuếch.

Mới đây, PVN hử đề xuất ông Nguyễn Hùng Dũng, Phó tổng giám đốc, công Chủ ngoẹo Tập đoàn nào là.

N. AN

Admin
admin